DEMO EyeNamics

Smart Farming

Een praktijkrijp antwoord voor het vroegtijdig constateren van managementproblemen? De Fancom eYenamic als PLF-technologie voor vleeskuikens. Dit staat voor “Precision Livestock Farming”. De eYenamic maakt een snelle detectie van problemen mogelijk. Zo zijn ook aanpassingen in het management mogelijk.

Een goed bedrijfsmanagement beïnvloedt een groot aantal parameters. Een directe impact op technische en economische kengetallen. Zoals groeicijfers, voederconversies, arbeidsuren, uniformiteit, voetzoollaesies, etc.

Heb je een verbeterde, snellere en continue observatie? Dan kun je als producent onmiddellijk actie ondernemen. Een makkelijk te gebruiken, geautomatiseerd controle-instrument. De eYenamic helpt je dagelijkse beslissingen te nemen.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met KU Leuven en Fancom.
Logo's PDPO en Europa