Horizon 2020 RUR Fairshared

Doelstellingen FAIRshare

FAIRshare mikt op twee doelstellingen. Ten eerste willen de deelnemers een toegankelijke online inventaris opstellen van interessante, beschikbare digitale adviestools die wereldwijd gebruikt kunnen worden. Het gaat om applicaties die functioneren op computer, smartphone of tablet, en die landbouwers helpen met hun bedrijfsvoering.

Ten tweede wil het project een omgeving creëren waarin landbouwadviseurs effectief aan de slag gaan met deze digitale tools.

Digitale innovaties beschikbaar voor alle landbouwers

Europa wil met het project een inspanning leveren om ervoor te zorgen dat digitale innovatie in de landbouwsector gelijke tred houdt met andere sectoren. Daarnaast is het ook belangrijk dat digitale innovaties beschikbaar zijn voor de brede landbouwgemeenschap. Het risico bestaat immers dat met de komst van digitale innovaties, een toenemende ongelijkheid tussen landbouwbedrijven en tussen landbouwregio’s gecreëerd wordt. Om dit te vermijden, schieten regionale adviseurs maximaal te hulp bij het implementeren en gebruiken van digitale tools en innovaties.

FAIRshare gaat nauw samenwerken met de beoogde landbouwadviseurs. Er komen verschillende praktijkcases waarbij ze daadwerkelijk een specifieke tool leren toepassen in hun eigen regio en context. Via die leerervaring geraakt de digitalisering in de landbouw duurzaam aangezwengeld.

22 onderzoekscentra, landbouwpraktijkcentra, adviescentra en agrobelangenorganisaties uit verschillende Europese landen werken de komende jaren gezamenlijk aan dit project.

Meer weten?

Neem dan contact op met expert Peter Bleyen.