Project: Layerhouse

Volièrestal

De vijf grootste verbeterpunten bij volièrestallen in kaart gebracht!

We bepaalden de vijf belangrijkste verbeterpunten. Dit deden we samen met het ILVO:

 • Variabele productieresultaten.
  Laat je de natuur meer zijn gang gaan? Dan kun je het productieproces moeilijker controleren.

 • Hoge stofconcentraties.
  Door extra bewegingsvrijheid waait het stof constant op.

 • Vederschade.
  De wet van de sterkste komt naar boven. Meer dan in een kooihuisvesting.

 • Botbreuken.
  Kunnen de kippen vrij rondvliegen? Dan botsen ze af en toe wel ergens tegen.

 • Sterfte.

Wanneer komen deze knelpunten versterkt voor? We gingen bij vrijwillige pluimveebedrijven op zoek. Ook in onze eigen leghennenstal gingen we aan slag. Daar onderzochten we technieken om fijn stof te reduceren.

Het ILVO zocht verbanden tussen allerlei factoren. De algemene staat van dierenwelzijn en het leghennenras. De kenmerken van de huisvesting en het management.

Ook botafwijkingen en –breuken kwamen aan bod. Het ILVO zocht manieren om deze verminderen. Dit deden ze via de genetische lijn. En de dieromgeving tijdens de opfok- en legperiode.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmileu keurde dit project in 2011 goed. Het kaderde in navolging van de Europese Richtlijn 1999/74/EG. Deze legt de minimumnormen voor de bescherming van leghennen vast. Het ILVO was promotor van dit project. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij trad op als copromotor.