i-4-1-Health

Logo Interreg

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Rol Proefbedrijf Pluimveehouderij

Werkpakket 5 in dit project – “Netwerk opbouwen en kennis delen veehouderijen” – wordt geleid door de Universiteit Gent. Ook Universiteit Utrecht, de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Proefbedrijf Pluimveehouderij vervullen een rol. Naast regelmatig overleg organiseren we ook gezamenlijke bedrijfsbezoeken en intervisiebijeenkomsten aan beide zijden van de grens om uniforme hantering van gemaakte protocollen na te gaan en ook van elkaars situatie te leren. Ook de humane en veterinaire sector werken samen om van elkaar te leren, begrip te creëren voor het belang van maatregelen en inzicht te krijgen in de uiting en achtergrond van de problematiek in beide sectoren.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.