VLAIO LegLanger

In de praktijk is de gemiddelde aanhoudingsduur 75-80 weken leeftijd. Dit levert een productie op van een 360-tal eieren per opgezette hen. Leghennen hebben het genetisch potentieel om tot 100 weken leeftijd aan te blijven. Tot op heden maken leghennenhouders daar geen gebruik van. Een gemiste kans. Die schrijven we toe aan ontbrekende kennis om de knelpunten op te vangen. Zoals gereduceerde ei- en botkwaliteit, gezondheid en welzijn tijdens een langere legcyclus. Wil je een langere legcyclus bereiken? Dan optimaliseer je het management van de leghennen tijdens de opfok en de pre-leg fase. Er zijn dus nog teveel open vragen. Daardoor durft men de stap naar het langer aanhouden nog niet te zetten.

Algemene doelstelling  

Vlaamse leghennenhouders handvaten aan te reiken voor het langer aanhouden van leghennen. Dit doen we via nieuwe inzichten, concepten en innovaties. Deze zijn ontwikkeld door en voor de keten. Het langer aanhouden start reeds bij de opfok. Dit kan alleen in combinatie met een aangepast voeder en management.

Wat doen we om deze algemene doelstelling te bereiken:

  1. We detecteren kritieke stadia en factoren. Die verklaren variatie in knelpunten bij het langer aanhouden. We hebben hierbij  specifieke aandacht voor het huisvestingssysteem.

  2. We bepalen de nutriëntbehoeftes bij oude leghennen. (Die zijn ouder dan 80 weken.)

  3. We stellen interacties vast tussen voedersamenstelling en gezondheid. En hun relatie tot de schaalkwaliteit.

  4. We testen technieken tijdens de opfok en de pre-legfase. Die moeten de knelpunten bij het langer aanhouden van leghennen reduceren.

  5. We passen verbeterstrategieën toe. En verlenen adviezen aan praktijkbedrijven.

  6. Het essentieel is om het omslagpunt waarbij productie achteruitgaat te voorspellen. Daarom bepalen we wat de optimale duur is om te komen tot de hoogste rendabiliteit. Daarvoor bieden we een online-rekentool aan.

  7. We maken de opbouw en transfer van kennis zichtbaar. Die doen we via adviesgroepen en een online platform.  Daarbij bieden we onder andere richtlijnen en een rekentool aan.

Verwachte resultaten en impact

Nieuwe inzichten, concepten en innovaties bekomen voor de leghennensector.

Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO en verloopt in samenwerking met ILVO, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Pehestat BVBA.
Verplicht logo VLAIO projecten