Project Rode vogelmijt

	Petrischaal met rode vogelmijt

We testen een geïntegreerde bloedluisbestrijding uit. We combineren twee middelen. Een biologische bestrijding onder de vorm van roofmijten. En het gebruik van lokaal toegepaste, mijtafdodende producten. De hennen komen daar dus niet mee in contact.

Bloedluisval

Een dergelijke combinatie heeft potentieel. Bestaand laboratoriumonderzoek (DERGAL) toonde dit al aan. De toepasbaarheid in de praktijk is echter nog ongekend. Wij testen dus deze behandelmethoden uit. We beoordelen de efficiëntie en toepasbaarheid onder praktijkomstandigheden. En dit zowel in de verrijkte kooien als volières.

We werken samen met onze partner DGZ. Zij onderzoeken het effect van de bedrijfsdierenarts. Die kan voor een gestructureerde en planmatige begeleiding zorgen. Draagt dat bij tot een effectieve preventie en bestrijding?

In samenwerking met Dierengezondheidszorg Vlaanderen startten we op 1 september 2015 met het project rond de bestrijding van rode vogelmijt. Het project loopt gedurende twee jaar. Dit project wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.