Warmtecamera

Warmteverliezen opsporen met een infraroodcamera

Hoe gebeurt de scan?

  • Onze medewerker komt langs op je pluimveebedrijf. Eerst vul je samen een korte vragenlijst in. Zo overlopen jullie de bouw van de stal en de stalinrichting.

  • Hij maakt verschillende thermische beelden van de stal. Per spant neemt hij een foto. Van de zijmuren, eindgevels en eventueel het plafond.

  • Nadien ontvang je een duidelijk rapport. Dit bevat de resultaten van de energiescan. Hij geeft een overzicht van de verschillende warmteverliezen. Die kun je dan gericht aanpakken.

Lekverliezen aan poorten en deuren kun je voorkomen. Ventielen kun je nakijken, beter afstellen of afdichten. Ook oudere stallen met kleppen kun je verbeteren.

Lekken zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog. De warmtecamera brengt ze wel in beeld. Het loont de moeite de stal goed te isoleren. Zo kun je energieverliezen beperken en correct ventileren.