Aan de slag met de Wablieft-krant - OKAN

Thema's
Datum/uur
  • donderdag 10 maart 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Secundair onderwijs

  • Leerkrachten

  • BuO Leerzorg

  • Lerarenopleiding

Prijs

85€

Hilde Van Campenhout

INHOUD?

Je maakt kennis met de (digitale) Wablieft-krant en Wablieft Start.

Deze kranten bieden actualiteit in eenvoudig Nederlands, elk op een ander taalniveau.

Je leert hoe je in de klas met actualiteit aan de slag gaat. We bekijken verschillende methodieken en bestuderen leesstrategieën en leesplezier.

Wil je in je lessen inspelen op de actualiteit en je leerlingen op hun niveau iets bijbrengen over het nieuws dat ons bezighoudt?

Wil je graag meer doen met de Wablieft-krant dan artikels lezen met inhoudsvragen erbij? Vraag je je af hoe je met behulp van de krantenartikels de vier vaardigheden kan oefenen met je leerlingen? En ben je steeds op zoek naar actieve werkvormen en inspirerende didactieken? Dan ben je in deze workshop aan het goede adres.

De workshop is een mix van inzicht verwerven in lesmethodieken en het nut ervan in combinatie met zelf ervaren hoe inspirerend en activerend werkvormen kunnen zijn voor jezelf en je leerlingen.

In deze workshop doen we opdrachten om leerlingen actief aan de slag te laten gaan met krantenartikels. We belichten diverse werkvormen om leesplezier te bevorderen en om de voorkennis van leerlingen te activeren in inspirerende en actieve werkvormen. We maken opdrachten op de vier vaardigheden die je in je klas kan gebruiken voor, tijdens als na het lezen. We oefenen zelf met spreekoefeningen bij de krantenartikels en gaan uitgebreid in op diverse leesstrategieën die je kan inoefenen met de Wablieft-krant en hoe je kan differentiëren in je klas. Tot slot doen we ook nog een werkvorm om te oefenen aan de uitspraak en prosodie.

Zo kan je van het lezen van de Wablieft-krant een totaalaanbod maken in je les waarin je actief de vier vaardigheden oefent met je leerlingen.

De hele workshop is zelf opgevat als een actief leermoment waarbij jullie als leerder aan de slag gaan met de Wablieft-krant. Bij elke werkvorm die je zelf kan ervaren, zullen we stilstaan bij het nut ervan en de mogelijkheden voor jouw leerlingen. Zo ga je naar huis met een pak nieuwe inzichten en bagage en een pakketje met artikels met kant-en-klare oefeningen bij de Wablieft-krant.

DOOR WIE?

Hilde Van Campenhout begon haar carrière als lesgever talen in het secundair onderwijs en werkte enkele jaren als educatief uitgever van lesmethodes voor scholen. Ondertussen werkt ze al 17 jaar als instructeur NT2 en productontwikkelaar van diverse lesmethodes voor VDAB. In haar job coacht ze jongeren op opleidingsvloeren en bij hun eerste werkervaring. 

Bovendien komt ze als taalcoach in scholen van bijvoorbeeld OKAN en BSO om andere lesgevers te begeleiden bij het ontwikkelen van een leerlinggerichte en communicatieve didactiek en actieve werkvormen. Zo wil ze scholen ondersteunen in het uitbouwen van een taalrijke leeromgeving in elk vak.

Met haar werk voor Wablieft wil ze jullie graag mee laten ervaren hoe inspirerend communicatieve werkvormen kunnen zijn, zowel voor jullie leerlingen als voor onszelf als lesgevers, zodat deelnemers de Wablieftkrant kunnen inzetten om taallessen te verrijken.

VOOR WIE?

OKAN-leerkrachten secundair onderwijs

 

EXTRA INFORMATIE?

Deze vorming wordt aangeboden door VOCVO. Inschrijvingen verlopen via VOCVO zelf.