Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen) - ONLINE

Thema's

Hoe bouw je een alfabetiseringstraject op dat afgestemd is op de noden van de anderstalige nieuwkomers in je klas?

Datum/uur
  • donderdag 12 januari 2023 van 12.30 uur tot 15.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
woensdag 4 januari 2023
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

50 €

Wat doe je wanneer een kind (doelgroep 6-10-jarigen) niet of nauwelijks kan lezen of schrijven als het op de lagere school aankomt? Hoe pak je het aan als je anderstalige nieuwkomers wel kunnen lezen en schrijven, maar enkel in een taal met een ander schrift?

In deze workshop staan we stil bij begrippen als alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we daaronder, en wat betekent het voor je AN om als niet- of anders gealfabetiseerde leerling in de klas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces bij deze kinderen en bespreken tal van activiteiten om aan geletterdheid te werken. Door aan de slag te gaan met concreet lesmateriaal en in interactie te gaan met andere leerkrachten, krijg je praktische tips om een alfabetiseringstraject op te bouwen dat afgestemd is op de noden van deze diverse doelgroep.

Voor leerkrachten met niet-of andersgealfabetiseerde nieuwkomers van 11 tot 15 jaar is er een aparte vormingsdag voorzien op 15/11/2022. Meer info.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs met een nieuwkomer in de klas.

Prijs: € 50 per persoon