De DISCO screeningtool

Datum/uur
  • donderdag 7 oktober 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

50 €

Koen Mattheeuws

INHOUD

Via de DISCO-tool breng je uw diversiteitsbeleid in beeld en weet je duidelijk wat jullie troeven zijn en waar de werkpunten liggen.

DISCO – Diversiteitsscreening onderwijs is een meet- en reflectie-instrument ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) van de Universiteit Gent en heeft als doel de attitude en het gevoel van bekwaamheid van (toekomstige) leerkrachten in kaart te brengen inzake omgaan met diversiteit in het onderwijs.  Het onderwijs in Vlaanderen wordt steeds diverser en (toekomstige) leerkrachten zijn vaak zoekende naar hoe ze deze diversiteit optimaal kunnen inzetten in hun klaspraktijk. DISCO geeft een beeld hoe  leerkrachten staan tegenover de verschillende aspecten van diversiteit in het onderwijs en hoe bekwaam ze zich voelen om met deze diversiteit om te gaan.  Let op, DISCO meet of evalueert NIET hoe goed leerkrachten zijn in het omgaan met diversiteit. Door studenten en leerkrachten hun attitude en gevoel van bekwaamheid in kaart te brengen krijgen we wel inzicht in twee uitermate bepalende belangrijke factoren voor het kwalitatief omgaan met diversiteit in onderwijs.

DOOR WIE?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden.

VOOR WIE?

Iedere leerkracht, zorgcoördinator, beleidsmedewerker, directie, ondersteuner, begeleider,… die het omgaan met diversiteit belangrijk vindt. (BO en SO)

EXTRA INFORMATIE

Deze sessie zal plaatsvinden via Zoom. De nodige informatie krijg je ongeveer een week op voorhand toegestuurd via mail. Online sessies worden omwille van privacy niet opgenomen en zijn achteraf dus niet te (her)bekijken.

 

 

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 50 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.