De overgang van de basisschool of OKAN-klas naar secundair onderwijs

Datum/uur
  • maandag 23 januari 2023 van 09.30 uur tot 15 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

70 €

INHOUD?

Door het Transbaso onderzoek hebben we een goed beeld op de uitdagingen en valkuilen die eigen zijn aan de overgang van het basis naar het secundair onderwijs. Het Transfair-Project dat erop volgde gaf ons de kans om na te gaan wat die overgang betekent voor de meest kwetsbare leerlingen en hun ouders. Met de kennis en ervaringen uit deze twee projecten kunnen we nu scholen en leerkrachten gericht ondersteunen bij het opmaken van hun onderwijsloopbaanbeleid. 

In deze workshop krijgen deelnemers inzichten mee uit onderzoek over de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair en introduceren we bruikbare tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere een serious game Kr8cht en een website vol leuke filmpjes (zie www.vanbasisnaarsecundair.be).

In de namiddag zoomen we in op specifieke vragen die deelnemers hebben omtrent het oriëntatieproces van OKAN-leerlingen en anderstalige nieuwkomers. Hiervoor vragen we om jouw vragen en/of casussen op voorhand aan ons aan te reiken. Samen met een vervolgschoolcoach denken we mee en gaan we op zoek naar werkbare oplossingen. Bezorg ons jouw vragen via het inschrijvingsformulier. Omdat de vragen nogal een uitgebreid antwoord vereisen is het handig om in te schrijven op een pc of een laptop en niet via smartphone.

DOOR WIE?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Jessica Vervoort is sinds 2008 leerkracht OKAN in het Stedelijk Lyceum Quellin. Zij is al 10 jaar vervolgcoach waar ze leerlingen vanuit okan begeleidt naar een vervolgrichting in het secundair onderwijs. 

VOOR WIE?

Leerkrachten basisonderwijs die les geven in de derde graad. Beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en directies die hun onderwijsloopbaanbeleid tegen het licht willen houden. Ondersteuners en pedagogisch begeleiders die scholen willen coachen rond het thema transitiemomenten. Studenten bachelor Lager onderwijs. Ook geschikt voor OKAN-leerkrachten en vervolgcoaches die betrokken zijn bij het ondersteunen van OKAN-lln die de overstap maken naar het 'reguliere' secundair onderwijs.

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 70 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.