De overgang basis naar secundair onderwijs: hoe ondersteun je leerlingen?

Datum/uur
  • vrijdag 20 november 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Datum/uur
  • woensdag 2 december 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

gratis

Beide sessies zijn intussen volzet. Je kunt intekenen op de wachtlijst via deze link

Wachtenden worden op de hoogte gebracht van de nieuwe datum van zodra die er is.

 

 

Inhoud?

Door het Transbaso onderzoek hebben we een goed beeld op de uitdagingen en valkuilen die eigen zijn aan de overgang van het basis naar het secundair onderwijs. Het Transfair-Project dat erop volgde gaf ons de kans om na te gaan wat die overgang betekent voor de meest kwetsbare leerlingen en hun ouders. Met de kennis en ervaringen die we uit deze twee projecten putten kunnen we nu scholen en leerkrachten heel gericht ondersteunen als het over onderwijsloopbaanbeleid gaat. 

In deze workshop krijgen deelnemers inzichten mee uit onderzoek over de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair en introduceren we bruikbare tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere een serious game Kr8cht en een website vol leuke filmpjes (zie www.vanbasisnaarsecundair.be).

Werkwijze?

De trainer loodst je door de voornaamste onderzoeksbevindingen en linkt die aan werkbare adviezen voor de scholen en coaches. Omdat een school meer nodig heeft dan advies reiken we een aantal tools en inspirerende praktijkvoorbeelden aan waardoor jij straks aan de slag kunt op jouw school. Waar het mogelijk is gaan we in op leervragen uit de groep. 

Door wie?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?

Leerkrachten basisonderwijs die les geven in de derde graad. Beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en directies die hun onderwijsloopbaanbeleid tegen het licht willen houden. Ondersteuners en pedagogisch begeleiders die scholen willen coachen rond het thema transitiemomenten. Studenten bachelor Lager onderwijs. 

Input deelnemers?

Tijdens deze vorming willen we zo veel mogelijk aansluiten op de vragen die jij hebt. We geven je graag de kans om ons jouw vragen over het onderwijsloopbaanbeleid op voorhand aan te reiken.

sessie 20/11/2020: Je mag deze mailen naar koena.mattheeuws@ugent.be voor 6/11/2020.

sessie 2/12/2020: Je mag deze mailen naar koena.mattheeuws@ugent.be voor 16/11/2020.

Let wel: Hoewel we er alles aan willen doen om op maat te werken moeten we realistisch blijven. We kunnen niet garanderen dat we elke vraag even diepgaand zullen kunnen beantwoorden. Ook voor ons blijft het soms zoeken. 

Coronamaatregelen

Deze sessies zullen doorgaan via webinar en worden niet opgenomen. Achteraf de sessie bekijken zal dus niet mogelijk zijn.

 

 

Volgende van de detaillijst