De overgang van basis naar secundair onderwijs

Thema's
Datum/uur
  • dinsdag 22 februari 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

50 €

INHOUD?

Door het Transbaso onderzoek hebben we een goed beeld op de uitdagingen en valkuilen die eigen zijn aan de overgang van het basis naar het secundair onderwijs. Het Transfair-Project dat erop volgde gaf ons de kans om na te gaan wat die overgang betekent voor de meest kwetsbare leerlingen en hun ouders. Met de kennis en ervaringen die we uit deze twee projecten putten kunnen we nu scholen en leerkrachten heel gericht ondersteunen als het over onderwijsloopbaanbeleid gaat. 

In deze workshop krijgen deelnemers inzichten mee uit onderzoek over de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair en introduceren we bruikbare tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere een serious game Kr8cht en een website vol leuke filmpjes (zie www.vanbasisnaarsecundair.be).

DOOR WIE?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

VOOR WIE?

Leerkrachten basisonderwijs die les geven in de derde graad. Beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en directies die hun onderwijsloopbaanbeleid tegen het licht willen houden. Ondersteuners en pedagogisch begeleiders die scholen willen coachen rond het thema transitiemomenten. Studenten bachelor Lager onderwijs. 

EXTRA INFORMATIE

Deze sessie zal plaatsvinden via Zoom. De nodige informatie krijg je ongeveer een week op voorhand toegestuurd via mail. Online sessies worden omwille van privacy niet opgenomen en zijn achteraf dus niet te (her)bekijken.

 

 

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 50 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.