Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip

Datum/uur
  • dinsdag 24 november 2020 van 16 uur tot 19 uur
Doelgroepen
  • Lerarenopleiding

  • Leerkrachten

  • Lager onderwijs

Prijs

40€

Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. Wat is er aan de hand met begrijpend lezen?  In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

Programma

Deze workshop omvat theorie, observatie, discussie en praktische oefeningen:

- Inzoomen op de didactiek van begrijpend lezen: waar zitten de problemen? Waarom zijn ze zo moeilijk op te lossen? Welke leesstrategieën werken effectief? Wat is de impact van modellerend lesgeven? Wat bepaalt het niveau van tekst voor leesbegrip?

- Introductie Nieuwsbegrip: wekelijks actuele teksten met opdrachten en instructies voor de leraar. Inzoomen op materiaal, stappenplan, woordhulp, leesstrategieën, denkactiviteiten, tools voor het digibord, filmpjes...

- Analyse van een opgenomen les begrijpend lezen vanuit de actualiteit: observatie en discussie.

- Concreet werken met teksten en opdrachten, met o.a. toepassing van de methodieken op andere tekstsoorten.

Doelstellingen

De deelnemers:

- krijgen inzicht in mechanismen die begrijpend lezen doen falen/werken;

- ervaren via praktische oefeningen welke strategieën leerlingen een tekst beter doen begrijpen;

- maken kennis met de methodieken van lesmateriaal dat tegelijk inspeelt op de actualiteit, op diverse leesstrategieën, op meervoudige intelligentie en op transfer naar lezen binnen andere leerdomeinen;

- kunnen deze methodieken ook toepassen op zelf gekozen en ontwikkeld lesmateriaal.

Doelgroep

Leerkrachten tweede en derde graad lager onderwijs. 

Begeleiding

Jan T'Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, ex-leraar tso-bso, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen, gewezen redacteur en eindredacteur bij het onderwijstijdschrift Klasse, auteur van schoolboeken Nederlands voor het secundair/voortgezet onderwijs, onderzoeker en auteur van het doctoraal proefschrift ‘Sprekend leren. De leereffecten van exploratieve gesprekken in groepswerk’ en van het gelijknamige praktijkboek hierover, uitgegeven bij Die Keure.

Coronamaatregelen

Deze vorming zal doorgaan via een webinar op dinsdag 24 november 2020 van 16 uur tot 19 uur .

Volgende van de detaillijst