Relationele en seksuele vorming voor anderstalige nieuwkomers (secundair onderwijs)

Datum/uur
  • vrijdag 15 februari 2019 van 13.30 uur tot 16.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
vrijdag 8 februari 2019
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

40 EUR

In deze vorming ontdek je een waaier aan materialen en methodieken om met nieuwkomers aan de slag te gaan rond het thema relaties en seksualiteit.

Geef je les in OKAN of begeleid je nieuwkomers? In deze vorming krijg je een cultuursensitief kader om de thema's relaties en seksualiteit met deze doelgroep te behandelen. Je ontdekt methodieken om te werken rond verliefdheid, relaties, gender, anticonceptie, soa's en seksuele weerbaarheid. Daarnaast maak je kennis met heel wat lesmateriaal, prentmateriaal, voorlichtingsmateriaal en educatieve spelen rond deze thema's. Het materiaal is aangepast aan een beginnersniveau Nederlands.

Lieve Lenaerts is coördinator van DoorElkaar (expertisecentrum inzake interculturaliteit en anderstaligheid) en als leerkracht verbonden aan Hivset. Ze heeft 25 jaren ervaring als leerkracht en coördinator in diverse afdelingen in de zorgsector en in OKAN. Ze geeft vormingen over onder meer interculturaliteit, diversiteit, meertaligheid, ouderbetrokkenheid, taalbeleid en communicatie met anderstaligen. Samen met Eva Joos schreef ze het boek "Project S : relationele en seksuele vorming voor minderjarige anderstaligen". (www.doorelkaar.be)

Volgende