Taalspelletjes, leren door te spelen in het basisonderwijs!

Op speelse manier taalvaardigheid in het basisonderwijs bevorderen.

Datum/uur
  • dinsdag 17 november 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Lager onderwijs

  • Kleuteronderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

40 EUR

Inhoud?

Speel mee en bevorder de taalvaardigheid in je klas!

Deze digitale workshop focust op taalspelletjes en speelse werkvormen om de Nederlandse taalvaardigheid te stimuleren. Tijdens deze sessie ontdek je bijvoorbeeld via filmpjes heel wat spelmateriaal. Je krijgt een overzicht van de speelse taalactiviteiten die je kan inbouwen in je lessen en hoe ze de taalvaardigheid van taalzwakke en/of anderstalige leerlingen stimuleren.

Woordenschatverwerving, spreken, luisteren, lezen, schrijven en sociale vaardigheden komen aan bod. In groepjes (al dan niet in break-out rooms) wissel je uit over verwachtingen en ervaringen met spelmateriaal. Taal leren door in interactie te treden. Zelfs de minst sterke of de minder taalvaardige leerlingen vinden het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren.

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten basisonderwijs & zorgleerkrachten

Coronamaatregelen

De vorming zal doorgaan via een webinar op dinsdag 17 november van 9.30 tot 12.30 uur.

Volgende van de detaillijst