Aan de slag met het Sensoa Vlaggensysteem in het secundair onderwijs

Datum/uur
  • maandag 1 februari 2021 van 09.30 uur tot 15 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

15€ (inclusief broodjeslunch)

Inhoud?

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en er gepast op te reageren. We maken aan de hand van zes criteria en een aantal concrete casussen een inschatting van het gedrag en gaan hierover in discussie. We bekijken enkele relevante tips om het gesprek aan te gaan met de jongere en de situatie verder op te volgen.

In de namiddag zoomen we tijdens een materialensessie verder in op andere materialen rond het thema uit de collectie van docAtlas. We proberen uit en reflecteren samen over de inhoud en mogelijkheden van de diverse materialen.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het secundair onderwijs.

Coronamaatregelen?

Indien de leeractiviteit niet kan plaatsvinden in ons leercentrum omwille van de afstandsregels, zal deze sessie als webinar worden aangeboden op maandag 1 februari van 10 tot 12 uur. De deelnameprijs bedraagt in dat geval 10€.

Volgende van de detaillijst