Anti-racistisch kleuteronderwijs - online

Thema's
Datum/uur
  • donderdag 3 februari 2022 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Leerkrachten

  • BuO Leerzorg

Prijs

40 €

Eva Dierickx

INHOUD?

"Juf, dat potlood is niet huidskleur. Het is bruin."

"Die is geen Zwarte, die is een n****."

"Soundous heeft te lang in de zon gelegen."

"Ik ben niet geel, ik ben lichtbruin."

 

Als kleuters dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd om ze af te wimpelen (‘ze weet niet wat ze zegt’), de schuld bij de ouders te leggen (‘dat hebben ze vast thuis gehoord’) of snel en algemeen af te keuren (‘dat mag je niet zeggen, dat is niet lief’). We veronderstellen dat kleuters opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen als we ‘er’ niet over praten. In tegenstelling tot wat we veronderstellen zijn kleuters niet ‘kleurenblind’. 

Veel volwassenen denken dat kleuters te jong zijn om kritische gesprekken te hebben over huidskleur of racisme en zijn bang om hun te ‘wijzen op verschillen’. Maar zo een goedbedoelde ‘kleurenblinde aanpak’ doet vaak meer kwaad dan goed. Als er geen taal wordt aangereikt gaan kinderen wel zelf hun conclusies trekken uit de beelden en woorden waar zij elke dag mee geconfronteerd worden. Hierdoor zouden zij kunnen veronderstellen dat de bestaande ongelijkheid terecht en rechtvaardig is. Daarnaast ontken je door een kleurenblinde aanpak zowel het bestaande racisme als een deel van de identiteit van je kinderen .

Door met kinderen te spreken over raciale diversiteit kan je kleuters net een gevoel van trots helpen ontwikkelen omtrent hun identiteit. Daarnaast leren ze door deze gesprekken om verschillen te respecteren én om op te komen tegen racisme.

Maar hoe doe je dat? 

Hoe ga je dat gesprek aan? Hoe reageer je op onverwachtse, kwetsende uitspraken van kleuters? Waar kan jij nog meer klemtoon op leggen? Hoe zorg je voor een lokaal waar alle kinderen zich in herkennen? Hoe ga je zonder een ‘toeristische’ of ‘exotische’ aanpak aan de slag rond diversiteit? 

Wat kan je doen naast het aanbieden van een divers aanbod aan huidskleurpotloden? Hoe selecteer je geschikte multiculturele prentenboeken? Hoe kan je kleuters empoweren om actie tegen racisme te ondernemen?

DOOR WIE?

Eva Dierickx is zowel kleuterleerkracht als onderwijskundige. Na enkele jaren in de kleuterklas geeft ze nu les in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de AP-hogeschool. Daarnaast werkt ze er (onderzoeks)projecten uit rond sociaal rechtvaardig onderwijs. Je vindt haar op instagram onder ‘De klas van Eva’, waar ze graag deze kennis en prentenboeken deelt.

VOOR WIE?

leerkrachten kleuteronderwijs, directie, zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders, …

 

EXTRA INFORMATIE?

Deze sessie zal plaatsvinden via Zoom. De vorming wordt niet opgenomen en is dus achteraf niet te (her)bekijken.

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.