Eindtermen burgerschapscompetenties - Enkele krachtige methodieken

Thema's
Datum/uur
  • woensdag 13 oktober 2021 van 14 uur tot 15.30 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Secundair onderwijs

Prijs

Gratis

INHOUD?

Burgerschap is een van de 16 sleutelcompetenties uit de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Burgerschap moet nu gekoppeld worden aan een vak en er is ook een resultaatsverbintenis. Door het verwerven van burgerschapscompetenties kunnen jongeren uitgroeien tot kritische en geïnformeerde burgers die mensen- en kinderrechten onderschrijven en een democratische houding aannemen.

De provincies Limburg, Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen nodigen je uit op een vorming waar we jullie samen met Katrien en Kris van de Kracht van je Stem enkele krachtige methodieken aanrijken om in de verschillende graden van het secundair onderwijs aan de slag te gaan rond burgerschap. De vorming gaat voornamelijk over participatie, dialoog, en politiek en democratische principes. Op het einde van de vorming lichten we ook kort de werking en het aanbod toe van de Provinciale documentatiecentra.

De opleiding vindt online plaats en is gratis, maar inschrijven is verplicht. Schrijf je hier in!

VOOR WIE?

leerkrachten secundair onderwijs en studenten lerarenopleiding 

DOOR WIE?

Katrien en Kris van de Kracht van je Stem, het educatieve aanbod van het Vlaams Parlement