Speelgoed, prentenboeken én gesprekken: met jonge kinderen aan de slag rond diversiteit

Datum/uur
  • donderdag 27 januari 2022 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

Prijs

40 €

Eva Dierickx

INHOUD?

 

‘Poppen zijn niet voor jongens’, ‘Juf, waarom is dat meisje zo vuil?’, ‘jij mag hier niet spelen, jij bent een meisje’ …  

 

Als kinderen dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd ze af te wimpelen, de schuld bij de ouders te leggen  of algemeen af te keuren (‘dat mag je niet zeggen, dat is niet lief’). We veronderstellen dat kinderen opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen als we niet praten over gender en huidskleur. In tegenstelling tot wat we veronderstellen zijn jonge kinderen niet helemaal onbevooroordeeld. De kleuterjaren zijn daarbij dé vormende jaren voor identiteitsontwikkeling. 

In deze vorming staan we eerst stil bij de ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen. Wanneer ontwikkelen die ideeën zich, en hoe komt dit? Voorbeelden uit de praktijk en bevindingen uit onderzoek wisselen elkaar af en versterken elkaar. 

Hierna kijken we kritisch naar onze eigen klaspraktijk: welke stereotypes sluipen in het spel en materiaal van élke leerkracht? We screenen daarbij onze leermaterialen en hoeken op genderbias, we kijken naar concrete acties die we kunnen ondernemen en gaan met elkaar in gesprek. 

Hoe reageer je op onverwachtse, kwetsende uitspraken van kinderen en waar kan jij nog meer klemtoon op leggen?

DOOR WIE?

Eva Dierickx is zowel kleuterleerkracht als onderwijskundige. Na enkele jaren in de kleuterklas geeft ze nu les in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de AP-hogeschool. Daarnaast werkt ze er (onderzoeks)projecten uit rond sociaal rechtvaardig onderwijs. Je vindt haar op instagram onder ‘De klas van Eva’, waar ze graag deze kennis en prentenboeken deelt.

VOOR WIE?

leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, directie, zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders, …

 

EXTRA INFORMATIE?

Deze sessie zal plaatsvinden via zoom. De sessie wordt niet opgenomen en is dus achteraf niet te (her)bekijken.

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.