Talige diversiteit in mijn klas!

Een troef voor Nederlandse taalvaardigheid.

Datum/uur
  • vrijdag 4 december 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Kleuteronderwijs

Prijs

40€

Marie-Claude Gevaert

Inhoud?

Hoe benut je de andere thuistalen in je klas als een troef om het Nederlands te versterken ?

Je krijgt tips om de taalontwikkeling van het Nederlands via een rijk taalaanbod en een positieve houding tegenover de thuistalen te bevorderen.  In interactie verken jij activiteiten en materialen rond talensensibilisering. Je ondervindt hoe je de meertalige repertoires van de leerlingen kan inzetten om hun Nederlandse taalvaardigheid te versterken. Verder krijg je tips om ouders van meertalige leerlingen te betrekken en te adviseren.

Voor wie?  

leerkrachten basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directieleden

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Coronamaatregelen

De vorming zal doorgaan op vrijdag 4 december 2020 van 09.30 tot 12.30 uur via een webinar .

Volgende van de detaillijst