Talige diversiteit en open talenbeleid: een troef om het Nederlands te versterken!

Datum/uur
  • vrijdag 15 november 2019 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Datum/uur
  • vrijdag 29 november 2019 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Kleuteronderwijs

Prijs

40€

INHOUD:

Een rijk taalaanbod en een positieve houding tegenover de thuistalen bevorderen de taalontwikkeling van het Nederlands. Hoe benutten wij andere thuistalen als een troef? 

We bieden twee sessies onder dit overkoepelende thema aan. Je kunt je voor beide sessies inschrijven of voor één van de twee. Om optimaal met je school aan de slag te gaan rond dit thema raden we aan dat een leerkracht de eerste sessie volgt en een directielid, taalcoach of lid van het zorgteam de tweede sessie

 

sessie 1: Talige diversiteit in mijn klas: een hefboom naar Nederlandse taalvaardigheid! (15/11/2019)

Samen verkennen wij activiteiten en materialen rond talensensibilisering. De meertalige achtergrond van de leerlingen zetten wij in om hun Nederlandse taalvaardigheid te versterken. Hoe maken we effectief gebruik van meertaligheid als meerwaarde voor de hele klas? Wij ontdekken tips om ouders van meertalige leerlingen te adviseren en anderstalige ouders meer te betrekken.

 

sessie 2 : Naar een open talenbeleid op school met de steun van thuistalen! (29/11/2019)

Wij staan stil bij onze visie op taal. Hoe kan een open talenbeleid de ‘prestatiekloof’ tussen kinderen met een migratieachtergrond en andere kinderen terugdringen?

Kunnen wij de zwakke resultaten op begrijpend lezen met een ‘open talenbeleid’ ombuigen?

Welke acties en stappen kunnen we voorzien als leerkracht in de klas én als team op school?

VOOR WIE?  

leerkrachten basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directieleden

DOOR WIE?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 16 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Volgende van de detaillijst