Aan de slag met risicokleuters: tips voor kwaliteitsvolle interacties binnen een krachtige taalpraktijk

Thema's

Hoe ga je in de klas aan de slag met de KOALA-resultaten? Hoe kan je je taalpraktijk algemeen versterken? En hoe stimuleer je de taalvaardigheid van risicokleuters?

Datum/uur
  • vrijdag 25 november 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Kleuteronderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

55€

Hoe ga je in de klas aan de slag met de resultaten van de taalscreening? Hoe kan je je taalpraktijk algemeen versterken? En hoe stimuleer je de taalvaardigheid van risicokleuters?

“Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen.” Dat lees je op de website van het departement onderwijs. Maar hoe doe je dat, de taalvaardigheid van je kleuters opkrikken?

Uit onderzoek weten we dat veel kwaliteitsvolle interacties een positief effect hebben op de taalontwikkeling van kleuters. In deze vorming staan we daarom stil bij hoe je kleuters meer en betere spreekkansen kan geven. We denken daarbij na over de kwaliteit van de interactiekansen die je als leerkracht biedt aan je kleuters, en de mogelijkheden die er zijn om je interactiestijl te verrijken. We gaan aan de slag met kringgesprekken in kleine kring, interactief werken, prentenboeken, taal in rituelen en hoeken (talig) verrijken. We denken daarbij specifiek na over een gedifferentieerde klaswerking, zodat risicokleuters nog krachtiger gestimuleerd kunnen worden.

Omdat deze vorming doorgaat in docAtlas, kan je achteraf materialen inkijken.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het kleuteronderwijs