Welbevinden van AN-leerlingen in de klas - ook in tijden van pandemie | Aan de slag met materialen van docAtlas

Datum/uur
  • woensdag 27 januari 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

40€

Inhoud?

Het aantal AN-leerlingen op school neemt toe. Hoe kan je hen als leerkracht goed verwelkomen en de nodige zorg en begeleiding bieden?

Deze workshop geeft praktische handvaten om AN-leerlingen te steunen. Als leerkracht kan je zo de veerkracht van kinderen versterken, zodat zij zich veilig voelen en (opnieuw) kunnen leren.

Nu Corona het welbevinden van al onze leerlingen sinds maanden meebepaalt starten wij deze workshop met een aantal tips om het welbevinden en de veerkracht van de hele klas te bevorderen.

DocAtlas beschikt over een koffer met materialen voor de socio-emotionele opvang van AN- leerlingen in de klas.

Aan de hand van de materialenkoffer ‘Onthaalkoffer socio-emotioneel: lager onderwijs ’ van docAtlas gaan wij aan de slag rond de thema’s veilig klasklimaat, emoties, trauma, gedrag, sociale vaardigheden en grenzen bewaken.

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

AN-leerkrachten (lager onderwijs), zorgleerkrachten, directies, studenten lerarenopleiding, CLB medewerkers.

Coronamaatregelen

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Volgende van de detaillijst