Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en/of leerproblemen (herneming)

Datum/uur
  • dinsdag 2 februari 2021 van 16 uur tot 18 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • BuO Leerzorg

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

10€

© Foto Karen Nachtergaele

INHOUD

Kinderen zijn fan van gezelschapsspelletjes, dat is geen geheim. Ze worden vaak gebruikt als beloningsmateriaal of als er wat tijd over is. Maar hoe kan je spelletjes zinvol inzetten in de klas/ therapie bij kinderen met taal- en/of leerproblemen?  

Welke spelletjes bestaan er om woordenschat uit te breiden en te automatiseren? Hoe kan je onthoudwoorden op een aangename manier inoefenen zonder kostbare tijd verliezen? Zijn er alternatieven om werkwoordspelling op een speelse manier in te oefenen? En op welke manier kan je correcte zinsbouw oefenen aan hand van een spel?

Dit en nog veel meer zal beantwoord worden tijdens de workshop. We nemen je mee op sleeptouw en stellen op interactieve wijze een ruim aanbod spelmateriaal voor. 

Daarnaast krijgen jullie ook suggesties mee om spelletjes aan te passen om ze individueel of in groep te kunnen gebruiken, voor verschillende niveaus en doelen. 

DOOR WIE?

Emmelie werkt als logopediste in een zelfstandige prakijk en vanuit haar passie voor spelletjes ontstond De Speelbode: een winkel met spelmateriaal voor logopedisten.

VOOR WIE?

  • Leerkachten kleuter en lagere school ( van 2de kleuterklas tot en met 4e leerjaar) en studenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs
  • Zorgleerkrachten
  • Logopedisten en studenten logopedie
  • Ondersteuners

CORONAMAATREGELEN?

De workshop zal via Zoom worden aangeboden op 2 februari van 16.00 tot 18.00 uur. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Volgende van de detaillijst