Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en/of leerproblemen in de lagere school

Thema's
Datum/uur
  • dinsdag 26 oktober 2021 van 16 uur tot 19 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

10€

© Foto Karen Nachtergaele

INHOUD?

Kinderen zijn fan van gezelschapsspelletjes, dat is geen geheim. Ze worden vaak gebruikt als beloningsmateriaal of als er wat tijd over is. Maar hoe kan je spelletjes zinvol inzetten in de klas/ therapie bij kinderen met taal- en/of leerproblemen?  

Welke spelletjes bestaan er om woordenschat uit te breiden en te automatiseren? Hoe kan je onthoudwoorden op een aangename manier inoefenen zonder kostbare tijd verliezen? Zijn er alternatieven om werkwoordspelling op een speelse manier in te oefenen? En op welke manier kan je correcte zinsbouw oefenen aan hand van een spel?

Dit en nog veel meer zal beantwoord worden tijdens de workshop. We nemen je mee op sleeptouw en stellen op interactieve wijze een ruim aanbod spelmateriaal voor. 

Daarnaast krijgen jullie ook suggesties mee om spelletjes aan te passen om ze individueel of in groep te kunnen gebruiken, voor verschillende niveaus en doelen. 

DOOR WIE?

Emmelie werkt als logopediste in een zelfstandige praktijk en vanuit haar passie voor spelletjes ontstond De Speelbode: een winkel met spelmateriaal voor logopedisten.

VOOR WIE?

  • Leerkrachten lagere school (van het eerste tot en met vierde leerjaar) en studenten lerarenopleiding lager onderwijs
  • Zorgleerkrachten
  • Logopedisten en studenten logopedie
  • Ondersteuners

CORONAMAATREGELEN?

De workshop zal in principe plaatsvinden in docAtlas Antwerpen. Als dat toch niet zou lukken omwille van de geldende coronamaatregelen zal de sessie via Zoom worden gegegeven van 16 tot 18 uur.

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 10 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.