Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal en/of schoolrijpheid bij kleuters (online)

Thema's
Datum/uur
  • dinsdag 7 februari 2023 van 16 uur tot 19 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Kleuteronderwijs

Prijs

15€

© Foto Karen Nachtergaele

INHOUD?

Er worden al vaak gezelschapsspellen gespeeld in de kleuterklas. Op speelse wijze leren kinderen omgaan met winnen en verliezen, hun beurt afwachten, …

Maar hoe kan je spelletjes zinvol inzetten in de klas/ therapie bij kinderen met taalproblemen of in functie van schoolrijpheid?

Welke spelletjes bestaan er om woordenschat uit te breiden? Hoe kan je aan de hand van een spel zinsbouw inoefenen bij kinderen? Welk spelmateriaal kan je inzetten om schoolrijpheid te stimuleren?

Dit en nog veel meer zal beantwoord worden tijdens de workshop. We nemen je mee op sleeptouw en stellen op interactieve wijze een ruim aanbod spelmateriaal voor.

Daarnaast krijgen jullie ook suggesties om spelmateriaal aan te passen om ze individueel of in groep te kunnen gebruiken, voor verschillende niveaus en doelen.

DOOR WIE?

Emmelie werkt als logopediste in een zelfstandige praktijk en vanuit haar passie voor spelletjes ontstond De Speelbode: een winkel met spelmateriaal voor logopedisten.

VOOR WIE?

  • Leerkrachten kleuteronderwijs ( tweede en derde kleuterklas ) en studenten lerarenopleiding kleuteronderwijs
  • Zorgleerkrachten
  • Logopedisten en studenten logopedie
  • Ondersteuners

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 15 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.