Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe bouw je in een alfabetiseringstraject op dat afgestemd is op de noden van je anderstalige nieuwkomers van 11 tot 15 jaar?

Datum/uur
  • donderdag 23 november 2023 van 09 uur tot 12 uur

INHOUD?

Hoe ga je in de derde graad lager onderwijs of de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers aan de slag met leerlingen (11-15j) die amper kunnen lezen of schrijven? Of wat doe je met jongeren die wel kunnen lezen of schrijven, maar dan in een taal met een ander schrift?

In deze sessie staan we stil bij de begrippen alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we hier juist onder en wat betekent het voor anderstalige nieuwkomers om als niet- of andersgealfabetiseerde leerling in de onthaalklas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces van deze jongeren. Door te werken met concreet lesmateriaal en in interactie met andere (OKAN-)leerkrachten, krijg je praktische tips om jouw leertraject af te stemmen op de noden en diversiteit binnen deze doelgroep.

VOOR WIE?

Leerkrachten, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit de derde graad van het basisonderwijs en OKAN-klassen secundair onderwijs.

 

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

60€