Leren lezen in een taaldivers 1ste leerjaar - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe kan je anderstalige kinderen, maar ook Nederlandstalige kinderen die het moeilijk hebben met leren lezen helpen om de stap om te leren lezen wat makkelijker te zetten?

Datum/uur
  • donderdag 9 november 2023 van 09 uur tot 12 uur

INHOUD?

Leren lezen in de eerste klas is voor veel kinderen een uitdaging, maar voor sommige kinderen is die uitdaging nog net iets groter. De traditionele leesmethodes in het eerste leerjaar doen beroep op de Nederlandse klank-, woord- en letterkennis waarmee de meeste Nederlandstalige 6-jarigen instromen in het eerste leerjaar. Voor anders/meertalige kinderen (en voor sommige kwetsbare Nederlandstalige kinderen) is die voorkennis minder evident.  

In deze vorming staan we stil bij het meertalige ontwikkelproces en focussen we specifiek op de verschillende aspecten van leren lezen: ontluikende geletterdheid, fonemisch en fonologisch bewustzijn, woordbegrip, analyse en synthese en luister -en leesbegrip. We denken samen na over manieren om leesproblemen te voorkomen in een taaldiverse klas. Daarbij verkennen we ook het grote belang van voorlezen in het 1ste leerjaar als middel om taal- en luistervaardigheden te ontwikkelen.

VOOR WIE?

Leerkrachten 1ste leerjaar, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs.

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

60€