Relationele en seksuele vorming in een superdiverse klas

Organisator
Documentatiecentrum Atlas Antwerpen
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • donderdag 9 november 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur

INHOUD?

Vandaag de dag is superdiversiteit in een klas niet meer weg te denken. Er komen heel wat jongeren samen met een zeer diverse achtergrond. Hun kennis over relaties en seksualiteit is niet altijd hetzelfde en ze hebben soms een ander referentiekader. Dit maakt lesgeven rond relaties en seks soms uitdagend! In deze sessie gaan we aan de slag rond hoe jij als begeleider dit het beste aanpakt.

WAT LEER JE?

  • Enkele relevante theoretische kaders (zoals kruispuntdenken) rond superdiverse groepen om in het achterhoofd te houden als begeleider;
  • Hoe een vorming over relaties en seksualiteit op een veilige manier beginnen en hoe deze respectvol af te ronden;
  • Hoe het gesprek rond relaties en seksualiteit niet laten escaleren en hoe omgaan met gevoelige onderwerpen; 

VOOR WIE?

Leerkrachten (lager en secundair onderwijs) die graag meer willen te weten komen over hoe ze met superdiversiteit in hun klas kunnen omgaan. (Hier hoeft het niet uitsluitend te gaan over OKAN-klassen.)

DOOR WIE?

Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid, en wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen. Door het organiseren van opleidingen en vormingen wil Sensoa de deskundigheid van professionals rond seksuele gezondheid vergroten. De opleidingen van Sensoa worden gegeven door ervaren vormingswerkers en freelancers. 

 

DEELNAMEPRIJS?

40€

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze leeractiviteit kost 40 euro. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien deze leeractiviteit als webinar zou plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.