Met zorg gespeeld: executieve functies versterken aan de hand van spel!

Datum/uur
 • dinsdag 4 februari 2020 van 16 uur tot 19 uur
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • Lager onderwijs

 • BuO Leerzorg

 • Lerarenopleiding

 • Leerkrachten

Prijs

40€

Inhoud

Kinderen die maar één opdracht tegelijk kunnen onthouden, impulsief handelen of moeilijk omgaan met veranderingen… klinkt jou bekend in de oren? Goed nieuws, aan deze zwakke executieve functies kunnen we werken. En zelfs zonder dat de kinderen merken dat je hen iets wil leren. Door spel! In deze workshop verkennen we de beste nieuwe spellen voor werkgeheugen, flexibiliteit en inhibitie bij jonge kinderen. Al spelende, leren we hoe je de spellen kan inzetten en aanpassen naar jouw doelgroep. Wie speelt, die wint!

Door wie?

Karen Keppens - VIVES Spellenarchief

Karen Keppens: pedagoog en docent in de lerarenopleiding en onderhand al drie jaar medewerker van het spellenarchief. Karen is ook onderzoeker: ze voltooide een PWO-onderzoek naar spel ter versterking van executieve functies in het lager onderwijs met vervolgonderzoek over executieve functies aan de hand van spel in het kleuter onderwijs.

Voor wie?

Alle geïnteresseerden uit het werkveld van kleuter en lager onderwijs onderwijs en zorgsector

Van start met Nieuwe Autoriteit op school

Datum/uur
 • donderdag 6 februari 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Niet niveaugebonden

Prijs

25€

Inhoud?

In onze individualistische en complexe samenleving wordt het steeds moeilijker voor ouders, begeleiders, leraren,... om sterk in hun schoenen te staan en erkend te worden als gezagsfiguur zonder daarbij tekort te doen aan de noden van vandaag. Nieuwe autoriteit wil een antwoord geven op deze nood.  

De grondlegger Haim Omer, ontwikkelde een hedendaagse visie over hoe autoriteitsfiguren kunnen omgaan met gedrag van kinderen en jongeren

In deze training leer je de basisprincipes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en maken we de vertaalslag naar het opvoeden in gezinnen, het werken als begeleider of de taak als leraar. We bekijken hoe situaties kunnen escaleren en hoe we dit kunnen vermijden. Verder bekijken we belangrijke principes zoals aanwezigheid, nabijheid en betrokkenheid. We combineren theorie met een omzetting naar de praktijk zodat u met een visie en concrete tools verder kan. 

Door wie?

Melina Gorrebeeck is reeds meer dan 10 jaar CLB – medewerker. Daarnaast runt ze een eigen multidisciplinaire groepspraktijk en vormingscentrum The Mind Academy en geeft ze les in diverse opleidingen Hoger Onderwijs. De dagelijkse input vanuit de praktijk in combinatie met het volgen en geven van verschillende opleidingen vormen de basis om met teams aan de slag te gaan. 

Voor wie? 

Alle geïnteresseerden uit het onderwijswerkveld. 

Extra?

Graag vooraf een casus doormailen naar mg@themindacademy.be. Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn die telkens terug escaleert of waarin u het gevoel had geen grip te krijgen op de situatie. 

 

Recht op Liefde

Datum/uur
 • dinsdag 11 februari 2020 van 10 uur tot 16.30 uur
Datum/uur
 • donderdag 12 maart 2020 van 09.30 uur tot 16 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Volwasseneneducatie

Prijs

65€

Opzet De handleiding Recht op Liefde werd ontwikkeld door ella vzw & Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken met mensen met migratieachtergrond. Via een kader en methodieken leren we trainers hoe ze met groepen in dialoog kunnen gaan over identiteit, uitsluiting, gender en seksuele diversiteit

Doelgroep: Mensen die in groepsverband werken met mensen met migratieachtergrond (leerkrachten secundair onderwijs, leerkrachten maatschappelijke oriëntatie, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, e.a.). 

Doelstelling Oefeningen en perspectieven aanreiken om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken; leren omgaan met weerstand, en negatieve reacties ombuigen naar een meer open houding.

Leermethode We volgen de inhoud van de methodiek, die is opgebouwd rond vijf modules: identiteit en beeldvorming; interculturaliteit; gender; seksuele diversiteit; religie. Bij elke module hoort een woordje uitleg en vooral veel interactieve oefeningen.

Programma De vorming duurt 1 dag.

docAtlas Turnhout: dinsdag, 11februari, 2020 van 10:00 tot 16h30

docAtlas Antwerpen: donderdag, 12 maart , 2020 van 09:30 tot 16:00 uur

Prijs 65€, inclusief  lunch en Methodiekenbundel "Recht op Liefde" 

Inschrijven stuur een mail naar communicatie@merhaba.be, graag met vermelding van de context waarbinnen u actief bent, en waarom u deze vorming wil volgen. 

Relationele en seksuele vorming voor anderstalige nieuwkomers (secundair onderwijs)

Datum/uur
 • donderdag 13 februari 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 13 februari 2020
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

40 EUR

In deze vorming ontdek je een waaier aan materialen en methodieken om met nieuwkomers aan de slag te gaan rond het thema relaties en seksualiteit.

Geef je les in OKAN of begeleid je nieuwkomers? In deze vorming krijg je een cultuursensitief kader om de thema's relaties en seksualiteit met deze doelgroep te behandelen. Je ontdekt methodieken om te werken rond verliefdheid, relaties, gender, anticonceptie, soa's en seksuele weerbaarheid. Daarnaast maak je kennis met heel wat lesmateriaal, prentmateriaal, voorlichtingsmateriaal en educatieve spelen rond deze thema's. Het materiaal is aangepast aan een beginnersniveau Nederlands.

Lieve Lenaerts is coördinator van DoorElkaar (expertisecentrum inzake interculturaliteit en anderstaligheid) en als leerkracht verbonden aan Hivset. Ze heeft 25 jaren ervaring als leerkracht en coördinator in diverse afdelingen in de zorgsector en in OKAN. Ze geeft vormingen over onder meer interculturaliteit, diversiteit, meertaligheid, ouderbetrokkenheid, taalbeleid en communicatie met anderstaligen. Samen met Eva Joos schreef ze het boek "Project S : relationele en seksuele vorming voor minderjarige anderstaligen". (www.doorelkaar.be)

Europa in de klas (3de graad basisonderwijs)

Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe werkt de EU? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de vluchtelingencrisis niet samen aanpakken? En welke toekomst is er voor de EU na de Brexit?

Datum/uur
 • woensdag 11 maart 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Inschrijven
Doelgroepen
 • Leerkrachten

Prijs

Gratis

De Europese Unie in de klas brengen, is vandaag een grote uitdaging. Je kan er zoveel over vertellen, maar toch weet je soms niet waar te beginnen of waar te stoppen. De Europese actualiteit verandert voortdurend en tegelijk neemt de invloed van de EU op ons dagelijkse leven alleen maar toe.

 

Deze sessie gaat de Europese actualiteit niet uit de weg. Een medewerker van Europa Direct geeft je een opfrissing van de EU, een kijk op de Europese actualiteit en een overzicht van verschillende didactische hulpmiddelen om Europa interactief in de klas te behandelen. De vorming biedt ook ruimte voor discussie en om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers.

 

Deze vorming wordt u gratis aangeboden door Europa Direct. Met het project "Europa in de klas" stimuleren zij actueel onderwijs over de Europese Unie. Bij Europa Direct kan je ook terecht voor gratis lesmateriaal, posters, vlaggen en gadgets om op een toffe en leerrijke manier les te geven over de Europese Unie.

 

Doelgroepen

leerkrachten 3de graad basisonderwijs

Workshop dramatische expressie voor NT2 met 'Romeo en Julia'

Datum/uur
 • dinsdag 24 maart 2020 van 17 uur tot 19 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Volwasseneneducatie

Prijs

15 € (inclusief boek)

 

Tijdens deze workshop reikt Peter Schoenaerts praktische tips en werkvormen aan om met tieners en/of volwassenen aan de hand van dramatische expressie taal te oefenen (NT2 of vreemde talen).

Het toneelstuk ‘Romeo en Julia’ werd speciaal geschreven voor anderstalige tieners en volwassenen die Nederlands leren. Sinds vorig jaar februari is ‘Theater van A tot Z’ ermee op tournee door heel het land. Op 1 april 2020 is de voorstelling te zien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Bij ‘Romeo en Julia’ is een boek verschenen met daarin het scenario en didactische tips om op een speelde manier Nederlands te oefenen met tekstfragmenten en dialogen in de NT2-klas: ‘Romeo en Julia, theater in eenvoudig Nederlands’ (uitgeverij Boeklyn). 

 

Door wie?

Auteur Peter Schoenaerts was zelf jarenlang NT2-docent. Hij werkt tegenwoordig vooral als taalexpert en acteur. Hij komt een twee uur durende workshop dramatische expressie geven voor iedereen die NT2 of vreemdetaallessen geeft aan tieners of volwassenen.

Voor wie?

leerkrachten OKAN, NT2-docenten, leerkrachten Nederlands en vreemde talen uit het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs, en studenten lerarenopleiding

Kostprijs?

15€ inclusief boek

Extra info?

Acteerervaring is niet nodig.

Verbindend Communiceren met leerlingen, ouders en elkaar

Datum/uur
 • donderdag 23 april 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Lager onderwijs

 • Kleuteronderwijs

 • BuO Leerzorg

Prijs

25 €

Inhoud?

Verbindende Communicatie is gebaseerd op de theorie van  Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Deze manier van communiceren helpt om  duidelijk te beseffen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt en hoe je dit kan overbrengen naar anderen. Het inspireert je om op een effectieve en respectvolle manier te zeggen wat je van anderen verwacht, wat je lastig vindt of anders wil en ook wat je waardeert. 

Op deze manier kom je minder vaak in een conflictsituatie terecht. Tenslotte geeft het verbindend communiceren ook inzicht in hoe je empathisch kan luisteren. Je leert de echte boodschap te capteren die vaak verhuld zit in verwijt of boosheid. 

Concreet zullen we deze voormiddag de 4 stappen doorlopen en maken we steeds de koppeling naar de praktijk. We zullen communicatie met ouders, leerlingen en collega’s bekijken. Verder krijgt u concreet materiaal aangereikt om verder mee aan de slag te gaan. 

Door wie? 

Melina Gorrebeeck is reeds meer dan 10 jaar CLB – medewerker. Daarnaast runt ze een eigen multidisciplinaire groepspraktijk en vormingscentrum The Mind Academy en geeft ze les in diverse opleidingen Hoger Onderwijs. De dagelijkse input vanuit de praktijk in combinatie met het volgen en geven van verschillende opleidingen vormen de basis om met teams aan de slag te gaan. 

Voor wie? 

Alle geïnteresseerden uit het onderwijswerkveld en sociale sector die werken met kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar. 

Extra?

Graag vooraf via mail naar mg@themindacademy.be een casus bezorgen. Dit mag een korte schets zijn van een situatie waarin de communicatie vaak moeilijk loopt.