Taalspelletjes, leren door te spelen! Op speelse manier taalvaardigheid in de OKAN-klas en in het SO bevorderen

Datum/uur
  • donderdag 23 april 2020 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • Volwasseneneducatie

  • BuO Leerzorg

Prijs

40€

Inhoud?

Speel je mee?

Bij deze workshop staat het vormingslokaal boordevol taalspelletjes en speelse werkvormen om de Nederlandse taalvaardigheid te stimuleren. Marie-Claude Gevaert loodst je doorheen het aanbod. Je krijgt tips om zowel voor OKAN’ers als voor leerlingen van het SO via spel en werkvormen taal te verankeren. Taal leren door in interactie te treden. Zelfs de minst sterke of de minder taalvaardige leerlingen vinden het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren. 

Tijdens deze sessie ontdek je heel wat spelmateriaal. Je krijgt een duidelijk overzicht van de mogelijke speelse taalactiviteiten die je kan inbouwen in je lessen en hoe ze de taalvaardigheid van taalzwakke en/of anderstalige leerlingen stimuleren. 

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 16 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

OKAN-leerkrachten, leerkrachten secundair onderwijs en volwassenenonderwijs, zorgleerkrachten, studenten lerarenopleiding

 

 

Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip

Datum/uur
  • dinsdag 28 april 2020 van 16 uur tot 19 uur
Doelgroepen
  • Lerarenopleiding

  • Leerkrachten

  • Lager onderwijs

Prijs

40€

Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. Wat is er aan de hand met begrijpend lezen?  In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

Programma

Deze workshop omvat theorie, observatie, discussie en praktische oefeningen:

- Inzoomen op de didactiek van begrijpend lezen: waar zitten de problemen? Waarom zijn ze zo moeilijk op te lossen? Welke leesstrategieën werken effectief? Wat is de impact van modellerend lesgeven? Wat bepaalt het niveau van tekst voor leesbegrip?

- Introductie Nieuwsbegrip: wekelijks actuele teksten met opdrachten en instructies voor de leraar. Inzoomen op materiaal, stappenplan, woordhulp, leesstrategieën, denkactiviteiten, tools voor het digibord, filmpjes...

- Analyse van een opgenomen les begrijpend lezen vanuit de actualiteit: observatie en discussie.

- Concreet werken met teksten en opdrachten, met o.a. toepassing van de methodieken op andere tekstsoorten.

Doelstellingen

De deelnemers:

- krijgen inzicht in mechanismen die begrijpend lezen doen falen/werken;

- ervaren via praktische oefeningen welke strategieën leerlingen een tekst beter doen begrijpen;

- maken kennis met de methodieken van lesmateriaal dat tegelijk inspeelt op de actualiteit, op diverse leesstrategieën, op meervoudige intelligentie en op transfer naar lezen binnen andere leerdomeinen;

- kunnen deze methodieken ook toepassen op zelf gekozen en ontwikkeld lesmateriaal.

Doelgroep

Leerkrachten tweede en derde graad lager onderwijs. 

Begeleiding

Jan T'Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, ex-leraar tso-bso, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen, gewezen redacteur en eindredacteur bij het onderwijstijdschrift Klasse, auteur van schoolboeken Nederlands voor het secundair/voortgezet onderwijs, onderzoeker en auteur van het doctoraal proefschrift ‘Sprekend leren. De leereffecten van exploratieve gesprekken in groepswerk’ en van het gelijknamige praktijkboek hierover, uitgegeven bij Die Keure.