Bibcollectie

materialen over diversiteit
icoon taal docAtlas

Nederlands voor anderstaligen

Als leerkracht of vrijwillig lesgever aan anderstaligen, ben je ongetwijfeld voortdurend op zoek naar inspiratie, nieuwe werkvormen en gevarieerd lesmateriaal. DocAtlas heeft leermiddelen en boeken om de taalvaardigheid te verbeteren van kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen.

Je vindt in deze collectie onder andere:

 • algemene lesmethodes
 • prent- en spelmateriaal
 • oefenmateriaal voor elke vaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen)
 • leesboeken in duidelijke taal
 • methodes zelfstudie voor anderstalige volwassenen
 • boeken en tijdschriften over NT2-didactiek
Icoon wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschap

In deze collectie vind je educatief materiaal en informatie voor het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die kinderen, jongeren en volwassenen nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.

De collectie is ingedeeld in de rubrieken:

 • burgerschap
 • mensenrechten
 • vrede en conflicten
 • media
 • diversiteit
 • landen en continenten
 • levensbeschouwingen
 • duurzame ontwikkeling, en 
 • sociale thema’s.

 

Icoon welbevinden

Welbevinden

In deze collectie vind je educatief materiaal en informatie om het geestelijk, sociaal en lichamelijk welbevinden van leerlingen te bevorderen. Ook vind je hier materiaal terug rond de talent- en leerontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Per doelgroep (jonge kind, lagere schoolkind, 12+) is de collectie ingedeeld in volgende rubrieken:

 • sociaal-emotioneel
 • relaties en seksualiteit
 • gezond leven
 • gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelen en leren

Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid

Het materiaal voor opvoedingsondersteuning is bruikbaar als basis voor een gesprek of bijeenkomst met ouders. Hierbij komen de verschillende leeftijden, van baby tot puber, en verschillende thema’s aan bod zoals:

 • thuistaal en meertaligheid
 • ontwikkeling (taal, motoriek, sociaal-emotioneel)
 • omgaan met pubers
 • straffen en belonen
 • studie- en beroepskeuze

Interculturaliteit en interculturalisering

In de Antwerpse vestiging van docAtlas vind je een veelzijdige collectie boeken die je kennis verdiepen over etnisch-culturele diversiteit en de daaraan verbonden kansen en knelpunten. Ook vind je er materialen om organisaties te inspireren en te ondersteunen om hun werking te interculturaliseren.

Enkele thema's:

 • informatie over diversiteit in de samenleving
 • interculturele communicatie en competentie
 • gelijke kansen
 • racisme, discriminatie en beeldvorming
 • diversiteit in de gezondheidszorg
 • onderwijs

Didactiek en onderwijspraktijk

Deze materialen helpen je je deskundigheid te verdiepen over diversiteit in de brede zin van het woord. Ook vind je hier materiaal om met diversiteit aan de slag te gaan in je team en praktijk in verschillende contexten. De invalshoeken die aan bod komen zijn erg uiteenlopend:

 • werken met nieuwkomers & taaldidactiek
 • gelijke onderwijskansen
 • buitenschools leren
 • arbeidstoeleiding & tewerkstelling
 • klasorganisatie- en management
 • leraarsberoep
 • zorg en leerlingenbegeleiding
 • inclusief onderwijs