Bibcollectie

materialen over diversiteit

Bibcollectie

icoon taal docAtlas

Taal

Als leerkracht of vrijwillig lesgever aan anderstaligen, ben je ongetwijfeld voortdurend op zoek naar inspiratie, nieuwe werkvormen en gevarieerd lesmateriaal. DocAtlas heeft leermiddelen en boeken om de taalvaardigheid te verbeteren van kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen.

Je vindt in deze collectie onder andere:

 • algemene lesmethodes
 • prent- en spelmateriaal
 • oefenmateriaal voor elke vaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen)
 • leesboeken in duidelijke taal
 • methodes zelfstudie voor anderstalige volwassenen
 • boeken en tijdschriften over NT2-didactiek
Icoon wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschap

In deze collectie vind je educatief materiaal en informatie voor het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die kinderen, jongeren en volwassenen nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.

De collectie is ingedeeld in de rubrieken:

 • burgerschap
 • mensenrechten
 • vrede en conflicten
 • media
 • diversiteit
 • landen en continenten
 • levensbeschouwingen
 • duurzame ontwikkeling, en 
 • sociale thema’s.
Icoon welbevinden

Welbevinden

In deze collectie vind je educatief materiaal en informatie om het geestelijk, sociaal en lichamelijk welbevinden van leerlingen te bevorderen. Ook vind je hier materiaal terug rond de talent- en leerontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Per doelgroep (jonge kind, lagere schoolkind, 12+) is de collectie ingedeeld in volgende rubrieken:

 • sociaal-emotioneel
 • relaties en seksualiteit
 • gezond leven
 • gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelen en leren

Flankerende collectie

Naast onze leermiddelencollecties rond Taal, Welbevinden en Burgerschap beschikken we ook over een uitgebreide flankerende collectie. Deze collectie bevat achtergrondliteratuur en ondersteunend materiaal in de bredere contexten van de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt. De collectie is dan ook opgedeeld in die drie contexten. Je vindt er onder andere materiaal rond:

Samenleving

 • Diversiteit
 • Meertaligheid
 • Samenlevingsopbouw
 • Psychosociale hulpverlening

Onderwijs

 • Didactiek
 • Schoolbeleid
 • Taalproblemen
 • Zorg en leerlingenbegeleiding

Arbeidsmarkt

 • Begeleiding, toeleiding en activering
 • Taal op de werkvloer
 • Werkplekleren
 • Training en coaching