Selectielijsten

Selectielijst bij Hoe benut je de gouden weken van het schooljaar?

Elke start van het schooljaar brengt steeds nieuwe uitdagingen met zich mee. Wie zijn die nieuwe leerlingen? Hoe ga ik van start? Hoe zorg ik voor een positieve klassfeer? Verschillende vragen die je soms een spannend gevoel geven. In deze selectielijst reiken we materialen aan die je kunt inzetten tijdens de gouden weken of de eerste drie weken van het schooljaar.

Selectielijst bij Bouwstenen voor leestrajecten binnen NT2-onderwijs

Ben je op zoek naar inspiratie om met anderstalige leerlingen uit de 3de graad lager onderwijs of secundair onderwijs een leestraject op te starten? In deze selectielijst vind je zowel ideeënboeken rond leesbeleid, leesbevordering, begrijpend lezen als eenvoudige leesboeken, kranten, teksten, meertalige prentenboeken en verhalen. 

Selectielijst (kans)armoede 2022

In deze selectielijst vind je divers educatief materiaal waarmee je de problematiek van (kans)armoede kan behandelen met kinderen en jongeren alsook informatie en handreikingen rond het thema voor professionelen in het onderwijs, de kinderopvang en het maatschappelijk werk.

Selectielijsten Taal en Zorg

Elkaar goed begrijpen op een zorgwerkvloer is belangrijk. Niet enkel in het contact met patiënten maar ook met collega’s, medisch personeel en management. In deze selectielijsten vind je allerlei materialen om de taaldrempel op de zorgwerkvloer te verlagen.Je vindt er beeldmateriaal, ondersteunende visuele communicatiemiddelen, leermiddelen, achtergrondinformatie. Elkaar begrijpen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Er zitten dus ook materialen tussen over hoe je zelf toegankelijk en helder kunt communiceren.

Selectielijst oorlog en conflict

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne bieden we een selectielijst met materialen waarmee je in de klas kan werken rond oorlog, vrede en vluchtelingen aan. De lijst bevat ook materialen die ouders, leerkrachten en begeleiders kunnen ondersteunen bij het omgaan met angst en trauma.

Selectielijst Wat na Koala

Wat doe je na de Koala-screening? Deze selectie biedt suggesties voor een rijk taalaanbod voor kleuters met nood aan extra taalsteun. Welke materialen kan je inzetten om aan de slag te gaan rond klankbewustzijn, woordenschatuitbreiding, begrijpend luisteren, beginnende geletterdheid, gespreksvaardigheden, …?

Selectielijst Prikkel Feest

In het digitaal dossier Prikkel Feest zoomen we in op kansarmoede in het onderwijs, specifiek op verjaardagen en feestdagen. Het dossier en de selectielijst sluiten aan bij de prikkel die werd ontwikkeld i.s.m. de Stad Turnhout, DoorElkaar en vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting ’T ANtWOORD.

Suggestiekoffers zomerscholen

Organiseer je deze zomer een zomerschool? Dan kan je bij docAtlas terecht voor een koffer op maat vol pedagogisch ondersteunend materiaal zoals spelboeken, speelleermaterialen, en leermiddelen rond onze thema's Taal, Welbevinden en Wereldburgerschap. Vraag je koffer op maat aan via dit aanvraagformulier!

Heb je geen idee wat voor materiaal er allemaal in zo'n koffer zou kunnen zitten? Neem dan eens een kijkje tussen deze suggestiekoffers en doe inspiratie op voor je aanvraag!

Selectielijst Wereldwaterdag

Wereldwaterdag: 22 maart!! Geef jij om water? Dan mag je de internationale wereldwaterdag niet zomaar voorbij laten gaan! In deze selectielijst vind je interessante activiteiten die je met je leerlingen rond water kan doen.

Selectielijst seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Inspelen op de droevige actualiteit? Aan de slag met bovenstaande thema's in de klas? Deze selectielijst kan je inspiratie bieden. Ze bevat materialen om te werken met leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Selectielijst Internationale Vrouwendag

Een greep uit ons aanbod dat gelinkt kan worden aan de 'feestdag' van vandaag: 8 maart, Internationale Vrouwendag.

Selectielijst Black history month

In maart is het Black History Month. Black History Month (BHM) is een jaarlijkse viering van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in het heden en het verleden. Het is een poging om de manier waarop we het verleden en het heden vertegenwoordigen, te transformeren door middel van, onder andere, gesprekken, uitwisselingsmomenten, lezingen, film, debat, performances en expo. BHM staat dit jaar in teken van het archiveren en documenteren van het verleden en het heden van de zwarte bevolking in België. Onderstaande lijst is wat ruimer opgevat, maar bevat veel recente materialen met linken met het thema.

Selectielijst Welbevinden in tijden van corona

Het Vlaams Instituut Gezond Leven publiceerde een webpagina met 6 tips en allerlei interessante weblinks om het welbevinden op school in deze bizarre tijden te bevorderen. Wij selecteerden per tip met welke materialen uit docAtlas je aan de slag kan en bundelden ze in een selectielijst. 

Selectielijst Suïcide, depressie en weerbaarheid bij jongeren

Op 10 september vindt elk jaar de Werelddag Suïcidepreventie plaats. Uit onderzoek van projecten zoals de Rode Neuzendag blijkt al dat 1 op 5 jongeren kampt met pyschische problemen. En ook de recente Coronacrisis heeft een sterke invloed op het welbevinden en de veerkracht van vele kinderen en jongeren.

In deze selectielijst verzamelden we achtergrondliteratuur, leermiddelen en interessante websites rond dit thema op 3 verschillende niveaus van oplossingsgericht naar preventief: 

  • Suïcide en zelfmoordgedachten
  • Traumagerelateerde en/of depressieve gedachten
  • Weerbaarheid en veerkracht 

Selectielijst Racisme en (de)kolonisatie

De thema’s racisme, discriminatie, etnisch profileren, dekolonisatie zijn brandend actueel.

Voor wie zich verder wil verdiepen in deze thema’s of inspiratie zoekt voor het uitwerken van lessen, maakten we een selectie uit onze uitgebreide collectie. 

Selectielijst #eenjaarlangtegenpesten

Elk jaar opnieuw vindt rond februari de Vlaamse week tegen Pesten plaats. Werken aan een positief klasklimaat waar pesten geen kans krijgt, kan echter het hele jaar door. Het Vlaamse Netwerk Kies kleur tegen pesten zet dan ook in op #eenjaarlangtegenpesten, met elke maand andere tips om gevarieerd rond het thema pesten aan de slag te gaan. Ga aan de slag met materiaal uit docAtlas rond het thema van februari: WIJ MAKEN HET PLEZANT ONLINE! Of dat van maart, april, mei, …

Je vindt inspiratie op ons Pinterestbord of in onze selectielijst.

Selectielijst Executieve functies

Deze selectielijst hoort bij het digitale dossier 'Executieve functies'. Hierin vind je nog meer informatie, zoals interessante websites, onderzoeken en organisaties rond dit thema.

In deze selectielijst vind je het aanbod rond executieve functies in de collectie van docAtlas. Van achtergrondliteratuur en praktische handreikingen, tot concrete leermiddelen voor het kleuter- en lager onderwijs.

Selectielijst Omgaan met diversiteit

Deze selectielijst hoort bij het digitaal dossier 'Omgaan met diversiteit'

Werken aan diversiteit in het onderwijs is veelomvattend. Het houdt in dat er voor alle lerenden gelijke kansen worden gecreëerd zodat leerlingen, ongeacht hun sociale klasse, gender, etnische afkomst, geestelijke en lichamelijke vermogens, voldoende leerkansen krijgen om sleutelcompetenties te verwerven. Onderwijs heeft ook een belangrijke opdracht op het gebied van burgerschaps- en persoonsvorming. 

Selectielijst Welbevinden & (hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafde kinderen worden soms beschouwd als getalenteerde leerlingen die zelf hun weg wel vinden binnen het onderwijs. Onderzoek en ervaring wijst echter uit dat ook deze leerlingen specifieke noden hebben, zowel op vlak van didactiek als zorg. Vaak treden specifieke sociaal-emotionele problemen op zoals faalangst of een sociaal onveilig gevoel. Of leerlingen gaan onderpresteren, of missen motivering om te leren.

In deze selectielijst vind je achtergrondliteratuur en leermiddelen om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen zowel zorgzaam als uitdagend te organiseren, rond thema's zoals faalangst, mindset, executieve functies, motivatie, talenten, onderpresteren, en differentiëren. Hij werd samengesteld naar aanleiding van een Koffieklets@docAtlas, een laagdrempelige uitwisselactiviteit.

Selectielijst Inclusief Onderwijs

Op 12 maart 2014 werd het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement, een decreet dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften recht geeft op inschrijving in een gewone school en op redelijke aanpassing.

Hieronder vind je een uitgebreidere selectielijst rond het thema Inclusief Onderwijs volgens schoolniveau.

Selectielijst talentgerichte job- en studiekeuze

Op woensdag 13 maart 2019 vond de eerste koffieklets@docAtlas gericht op het secundair onderwijs plaats. Deze laagdrempelige uitwisselactiviteit wil leerkrachten en spelers in en om het onderwijsveld met elkaar in contact brengen om kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. uit te wisselen.

Het thema van de uitwisseling was talentgerichte job- en studiekeuze. Aan het gesprek namen ook inspiratoren deel met relevante expertise. In dit overzicht vind je allerlei materialen die we rond het thema hebben uitgezocht: (van lager naar) secundair onderwijs, van secundair naar de arbeidsmarkt en hoger onderwijs, schooluitval, executieve functies en studievaardigheden.

Selectielijsten Anderstalige Nieuwkomer in de klas

Deze materiaalselecties zijn een proevertje van ons aanbod voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs die (voor het eerst) een anderstalige nieuwkomer in de klas hebben.

Zowel voor kleuter- als lager onderwijs kan je een aparte selectielijst downloaden. Ben je iets specifieker op zoek rond dit thema, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Selectielijst Brede school

Een brede school is de term die gebruikt wordt voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren en sectoren uit de samenleving, waaronder minstens één of meerdere scholen. Het doel van dit samenwerkingsverband is het bieden van optimale kansen aan álle kinderen en jongeren uit de samenleving.

Deze lijst bevat een selectie met achtergrondliteratuur, praktijkvoorbeelden en handvaten rond dit thema.

Selectielijst Screening anderstalige leerlingen

In deze selectielijst verzamelden we materialen uit onze collectie om in te zetten bij het screenen van anderstalige leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs.

De selectie is opgedeeld in 4 onderdelen: beginsituatie, tussentijds evalueren, eindevaluatie en sociaal-emotioneel.

Selectielijst Taal en werk

In deze selectielijst vind je allerlei materialen om met jongeren en volwassenen aan de slag te gaan rond taal en communicatieve en sociale vaardigheden op de werkvloer.

De selectie bestaat uit werkboeken, stagegidsen, beeldmateriaal van beroepen en werk- of sociale situaties, visuele stappenplannen enz.  

Selectielijst Welbevinden BuSo

Deze selectielijst werd samengesteld voor het buitengewoon secundair onderwijs om aan de slag te gaan met welbevindenthema's als talenten, gevoelens, sociale vaardigheden en anders-zijn.

De leermiddelen en speelleermaterialen uit deze selectie zijn vaak visueel en taalarm(er), waardoor deze vaak ook interessant zijn om in te zetten bij anderstalige kinderen en jongeren.

Selectielijst Wegwijs in de samenleving

Deze selectielijst bevat allerlei materialen om anderstalige jongeren en volwassenen wegwijs te maken in onze samenleving. Thema's die aan bod komen zijn o.a. wonen, werken, gezondheid, opvoeden, geld, enz.

Vanwege de visuele en taalarme(re) werkwijzen van de geselecteerde materialen zijn sommigen ook geschikt voor gebruik in het buitengewoon onderwijs, of beroepsgericht onderwijs. 

© Eva Vlonk

Selectielijst Wereldburgerschap in de kleuterklas

Het is nooit te vroeg om van kinderen respectvolle en breeddenkende werelburgers te maken.

In deze selectielijst vind je allerlei leermiddelen om in de kleuterklas aan de slag te gaan rond thema's als beeldvorming, diversiteit, leefvormen, duurzaamheid, enz.

 

Selectielijst Interculturele communicatie

Deze selectie bevat hoofzakelijk achtergrondliteratuur en handboeken rond interculturele communicatie in de samenleving, organisaties, bedrijven, en andere sectoren. Het bevat ook enkele methodieken en spelvormen om de thema's bespreekbaar te maken in groepen.

De selectie werd samengesteld in functie van de vorming 'Referentiekaders en interculturele communicatie' van de dienst Atlas, integratie en inburgering Antwerpen. 

Selectielijst Cultuurverschillen loopbaanbegeleiding

Deze selectie werd samengesteld voor intermediairen in loopbaanbegeleiding of toeleiding naar werk.

Het bevat achtergrondliteratuur en methodieken rond arbeidstoeleiding van maatschappelijk kwetsbare en diverse doelgroepen, en thema's als diversiteit op de werkvloer en interculturele communicatie en organisaties.

Selectielijst Start-Wijs

Start-Wijs is een netwerk waar alle Antwerpse onderwijsnetten (Stedelijk onderwijs, GO!, katholiek onderwijs), de lerarenopleidingen (AP, KdG en UA), Onderwijstalent en Onderwijsnetwerk Antwerpen hun expertise bundelen rond aanvangsbegeleiding. De slagzin 'Samen sterk starten in onderwijs' geeft weer dat dit netwerk inzet op coaching, begeleiding en verdere ontwikkeling van startende leerkrachten.

Op 6 februari 2019 organiseerden ze een inspiratiedag voor startende leerkrachten in Antwerpen. Wij maakten een selectielijst voor alle deelnemers. Hierin vind je interessante materialen over energizers tot yoga en filosoferen tot klasklimaat. 

Selectielijst Start-Wijs

Start-Wijs is een netwerk waar alle Antwerpse onderwijsnetten (Stedelijk onderwijs, GO!, katholiek onderwijs), de lerarenopleidingen (AP, KdG en UA), Onderwijstalent en Onderwijsnetwerk Antwerpen hun expertise bundelen rond aanvangsbegeleiding. De slagzin 'Samen sterk starten in onderwijs' geeft weer dat dit netwerk inzet op coaching, begeleiding en verdere ontwikkeling van startende leerkrachten.

Op 6 februari 2019 organiseerden ze een inspiratiedag voor startende leerkrachten in Antwerpen. Wij maakten een selectielijst voor alle deelnemers. Hierin vind je interessante materialen over energizers tot yoga en filosoferen tot klasklimaat. 

Selectielijst Inclusief Ondernemen

In deze selectielijst vind je materialen rond: talent vind en binden, taalondersteuning, HR & coaching, diversiteit en inclusiviteitsbeleid,… . Handvaten om als ondernemer de kaart van inclusief ondernemen te trekken. 

Feedback

 
Indien je hierboven 'andere' selecteerde, vul dan hier de sector aan waarin je werkzaam bent.
*
Geef hier aan waarom je de lijst hebt gedownload en hoe je die wenst te gebruiken.