Wat na de KOALA?

Rijk taalaanbod voor kleuters (met nood aan extra taalsteun)

In dit digitaal dossier zoomen we in op de koala-screening en reiken we tips en tools aan om te werken aan een rijk taalaanbod voor kleuters in de laatste kleuterklas.

Koala

Vanaf schooljaar 2021-2022 screenen basisscholen in het gewoon basisonderwijs elke kleuter van 5 jaar in de derde kleuterklas op luistervaardigheid Nederlands. De screening gaat na of de leerling het Nederlands voldoende beheerst. Leerlingen met een taalachterstand volgen na de taalscreening een verplicht taalintegratietraject. Tijdens zo’n traject krijgt het kind extra taalondersteuning.

Materialenselectie

Maximaal megataal : Een boek vol tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas / Algoet. - Antwerpen: Garant, 2016. - 140 p.. - ISBN: 978-90-441-3430-8. - ISBN: 1050043021
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.1 maxi
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.1 maxi

Maximaal Megataal: Een boek vol tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas. De lang verwachte opvolger van Minimaal Maxitaal: Een boek vol talige tips bij routines in de onthaalklas en de eerste kleuterklas. Kleuters met een sterk ontwikkelde taal- en denkvaardigheid kennen meer schoolsucces dan minder vaardige klasgenootjes. Om alle kleuters van de tweede en derde kleuterklas maximale ontplooiingskansen te schenken op het vlak van taal- en denkvaardigheid, voorziet Maximaal Megataal in een handig kader: de taal-denkhand. Naast de taal-denkhand biedt Maximaal Megataal ook inspiratie om negen routines en activiteiten die dagelijks of vaak terugkeren, zoals het onthaal, het keuzemoment en het fruitmoment krachtiger bij de ontwikkelingsbehoeften van de vier- en vijfjarigen te laten aansluiten. De keuze voor deze negen momenten is gebaseerd op recent onderzoek in Vlaanderen en Brussel.

De website die bij het boek en onderzoek hoort bevat extra tips een praktijkvoorbeelden: https://maximaal-megataal.odisee.be/

Klap klap : met interactie naar meer taalsucces / Loman; Algoet; Bagusat; Gybels; Craene, De; Robyns; Hendrikx; Leijgraaf, van de; Hooft, van, Mieke; Zwinnen; Albert; Ellerbeck; Hooymans; Petitjean; Verbruggen; Smits; Morrhaye; Kenens. - Averbode: Uitgeverij Averbode, 2021. - Handleidingen, Thema's, Kaarten poppenspel, Stripverhaal, Prentenboeken, Klap-flappen A3 (10), Klap-kaartjes (10x24), Handpoppen. - ISBN: 978-2-8081-3034-9. - ISBN: 978-2-8081-3035-6. - ISBN: 978-2-8081-3035-6. - ISBN: 978-2-8081-3038-7. - ISBN: 978-2-8081-3039-4. - ISBN: 978-2-8081-3040-0. - ISBN: 1346745975
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.1 klap

Van kinderen die de kleuterschool verlaten, wordt op taalkundig vlak al heel wat verwacht. Met Klap Klap bereid je je kleuters daarop voor op een speelse manier. De handleidingen vormen de basis van Klap Klap. Deze handleiding bevat een algemene handleiding over de methode: maak kennis met de visie van Klap Klap. Hoe leiden interactievaardigheden, taalroutines, differentiatie enz. tot meer taalsucces? En hoe pak je dat praktisch aan? Verder vind je 10 thema's per set. Met deze thema's gaan jullie aan de slag in de klas. Je werkt minimum twee weken rond één thema, maar dat kun je uitbreiden tot drie weken. Bij ieder thema zijn een introductie, een mindmap, tips voor ouderbetrokkenheid, 24 uitgebreid beschreven activiteiten en tips voor observatie voorzien. Differentiatie is aanwezig binnen ieder thema én doorheen de methode.

Taal in de klas : zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten / Casteleyn, Jordi; Geudens, Astrid; Schraeyen, Kirsten; Taelman, Helena; Trioen, Marit; Simons, Mathea; Smits, Tom F.H.. - Leuven: LannooCampus, 2022. - 152 p.. - ISBN: 978-94-014-8591-3. - ISBN: 1334409377
Vindplaats Antwerpen: OND 9 taal
Vindplaats Turnhout: OND 9 taal

Wat doe je tegen een taalontwikkelingsachterstand? Op welke manier verwerk je taaldoelen in relevante lesthema's? Hoe zorg je voor een vlotte lees- en schrijfstart? Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, iedereen heeft vroeg of laat een leerling met nood aan taalsteun in de klas. De nodige taalondersteuning voorzien is belangrijk voor elke taalleraar, maar ook leerkrachten van zaak- of praktijkvakken spelen hierin een cruciale rol. Taal in de klas vertaalt de beste wetenschappelijke inzichten naar zes handige bouwstenen voor het opzetten van taaltrajecten. Zo krijgen leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen extra leerkansen. Dit boek kijkt niet alleen naar wie zwak scoort op de taalscreening voor kleuters, maar focust op het volledige leerplichtonderwijs. Ga aan de slag met de zes praktische bouwstenen en ontdek hoe je taalproblemen sneller herkent en zelfs voorkomt. Met praktische fiches.

Woordjes leren met Lana : school / Snoeck; Pottie. - Mechelen: Hip Hip Speels Leren, 2018. - [22] p.. - ISBN: 978-90-5924-540-2. - ISBN: 1045075905
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 woor

In dit groot kijk- en zoekboek gaat Lana voor het eerst naar school. Op elke dubbele pagina werd een ander aspect van naar school gaan in beeld gebracht: aankomen op school, in de klas, in de verschillende hoeken van de kleuterklas, het samen spelen, samen eten, turnen, knutselen en het weer naar huis gaan. Ook een bezoekje aan het bureau van de directeur. Lana is op elk prent terug te vinden. Het boek nodigt uit om in gesprek te gaan met jonge kinderen over naar school gaan, en wat daar allemaal te beleven valt. 

Uitgebreide selectielijst

Een uitgebreidere en downloadbare selectielijst vind je op onze website bij 'Selectielijsten'.

Interessante websites

Praktijkvoorbeeld van Klasse

Wat na Koala? Klasse toont in dit praktijkvoorbeeld van de Puzzel in Mechelen hoe je op de taalscreening kan inspelen en elke kleuter een talige start kan geven.

Vertaalfiches Koala

Klasse maakte infofiches over de Koala screening in talen om aan anderstalige ouders mee te geven: 

Frans | Engels | Arabisch | Turks | Spaans | Pools | Roemeens | Perzisch | Oekraïens

Koogoo

Ouderkoepel Koogoo legt in heldere taal aan ouders uit wat de Koalascreening betekent voor hun kind.

Taalstimulering voor kleuters én hun ouders

Basisschool Klavertje Vier in Brussel toont hier hoe ze samen met Brusseleer aan de taalvaardigheid van de kleuters en hun ouders werkt en zo meteen de band met de ouders versterkt.

Fit voor lezen

Fit-voor-lezen wil meer kinderen een vlotte leesstart bieden. In de kleuterschool veel kansen bieden is hierbij belangrijk. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Als ouder, leraar en logopedist kan je een belangrijke rol spelen, nog voor het echte leren lezen begint. Op de website ontdek je 10 aandachtspunten voor een vlotte leesstart met telkens uitleg en tips. Je kan ook eerst de checklist afvinken om te kijken welke signalen bij je kleuter aandacht vragen.  De website biedt advies en materiaalsuggesties in een overzichtelijke databank.

Praten met Pim  

Praten met Pim is een project van de gemeente Enschede om de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Op de website vind je woordkaarten, uitdrukkingen, praatplaten, muziek, extra materiaal zoals kleurplaten en een handleiding met les - en speelsuggesties.

Elena

Elena is een kant-en-klaar en gratis online lespakket. Met Elena leren kinderen van 4 tot 8 jaar Nederlands door middel van traditionele lessen, maar ook met behulp van video, oefeningen en spelletjes.

Verwant vormingsaanbod

Onderzoek

Video's

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Contact docAtlas

Heb je suggesties of vragen over dit dossier? Dan kan je terecht bij: