Prikkel Op stap

Niet alle leerlingen kunnen mee op uitstap, sportdag of schoolreis. Dit vraagt om veel maatwerk vanuit scholen. Hoe kan je leerlingen alle kansen geven om deel te nemen?

Onderstaande Prikkel wil je kort onderdompelen in dit complexe thema & concrete tips geven.

Verder vind je op deze pagina nog een video met ouders aan het woord, en een uitgebreid kennisdossier met concrete tips, good practices en literatuurlijst. Tot slot vind je onderaan ook nog contactgegevens voor verdere vragen en suggesties.

Ouders aan het woord

Kennisdossier

Er bestaat geen eenduidig antwoord of oplossing om deze problematiek aan te pakken. Als school kan je o.a. inzetten op een doordacht Kostenbeleid, Transparante communicatie,  Out of the box denken en het verhogen van Leerling- en ouderparticipatie. In onderstaand kennisdossier geven we voor elke van deze pijlers verschillende concrete tips die kunnen helpen om leerlingen te laten participeren aan sportdagen, uitstappen en schoolreizen. Deze tips zijn ook vergezeld van authentieke practices en reacties vanuit verschillende scholen en organisaties.

Materialenselectie

School zonder schulden : recepten voor goed & goedkoop onderwijs / SOS - Schulden op School. - Antwerpen: Garant, 2005. - 116 p.. - ISBN: 90-441-1758-0. - ISBN: 978-90-441-1758-5. - ISBN: 65905729

Vindplaats Antwerpen: OND 15 scho

Niet alle ouders hebben dezelfde financiële middelen. Als leerkracht wordt men vaak geconfronteerd met situaties waarin leerlingen niet kunnen deelnemen aan activiteiten die geld kosten. Hoe moet een leerkracht dan reageren? Wat kan hij voor het kind doen? vzw Schulden op School verwerkte een massa aan praktijkervaringen uit het Vlaamse proefproject voor goed(koop) onderwijs tot tips en ideeën. Al wie bij de school betrokken is krijgt concrete antwoorden op concrete vragen. Hoe detecteer ik kansarmoede in mijn klas? Hoe sensibiliseer ik mijn personeel rond de kostenproblematiek? Hoe ga ik kritisch om met mijn financiële uitgaven? SOS Schulden op School vzw wil het recht op betaalbaar onderwijs voor kinderen uit minder gegoede middens, ongeacht hun afkomst, nationaliteit of schoolkeuze vrijwaren om zo te streven naar meer kansen op onderwijs en een betere toekomst. Meer info.

Kinderen in armoede : inspiratie- en doeboek / Billen. - Oud-Turnhout: Gompel en Svacina, 2018. - 239 p.. - ISBN: 978-94-6371-071-8. - ISBN: 1113213526
Vindplaats Antwerpen: SAM 4 kind

Dat er - ook in Vlaanderen - kinderen zijn die in armoede leven, is een jammerlijke vaststelling. Toch is sociale mobiliteit mogelijk, al is het niet altijd gemakkelijk. Dit boek geeft zeven sporen aan die leiden naar gestructureerde, duurzame oplossingen voor kinderarmoede. En meteen geeft het honderden voorbeelden van initiatieven, groot en klein, die hun efficiëntie in de praktijk hebben bewezen. Meer info.

Interessante organisaties

Krijt vzw

Er zijn nog steeds te veel financiële drempels in ons onderwijssysteem om leerlingen in armoede dezelfde kansen te kunnen bieden als andere leerlingen. Vzw Krijt ondersteunt scholen om deze drempels niet enkel te identificeren, maar om een beleid te ontwikkelen om deze drempels zo goed mogelijk weg te werken. Ze staan scholen bij in het vormen van armoedevaardig schoolpersoneel en het verminderen van financiële stress voor zowel de school als de ouders. Daarnaast leidt vzw Krijt onderwijsprofessionals op om zelf scholen te begeleiden bij het ontwikkelen van een bewust armoede- en/of kostenbeleid via een train-the-trainerprogramma. Ook hebben ze een breed vormingsaanbod voor scholen.

SOS Schulden Op School

SOS Schulden op School vzw is een autonome organisatie die streeft naar een samenleving die gelijke onderwijskansen omarmt als hefboom voor welvaart en welzijn. Hun missie is de structurele problemen, oorzaken daarvan, maar ook de solidariteit hieromtrent zichtbaar te maken. Via info@schuldenopschool.be kan je beroep doen op hun consulenten voor advies, informatie, of begeleiding van een project.

Contact

Heb je vragen of suggesties over dit dossier? Dan kan je terecht bij:

docAtlas

Elise Cools

elise.cools@provincieantwerpen.be

Stad Turnhout

Cindy Mergits

onderwijs@stadturnhout.be