docAtlas ontmoette Bram Tuk

publish date
06.06.2018

docAtlas ontmoette Bram Tuk in levende lijve op het derde KAN-moment in Hivset vorige vrijdag!

Bram Tuk stelde tijdens dit derde KAN-moment (Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers) zijn nieuwe methode "Wereldreizigers" voor: een methode sociaal-emotionele ontwikkeling voor nieuwkomers op de basisschool die je kan ontlenen bij docAtlas Antwerpen en Turnhout. 

Of ontleen meteen onze nieuwe volledige onthaalkoffer socio-emotioneel (gemaakt met dank aan Onderwijs in Turnhout) in docAtlas Turnhout.

Geïnteresseerd in een volgend moment Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers? Nieuwe KAN-momenten worden steeds aangekondigd in de kalender onderwijsprojecten van de stad Turnhout of via de e-nieuwsbrief van Gelijke Kansen.

 

Vlaamse Week tegen Pesten

publish date
31.01.2018

Van 2 tot 9 februari is het de Vlaamse week tegen pesten. 

Stipit

Een week lang het thema pesten onder de aandacht brengen en oplossingen voor slachtoffers, leerkrachten en ouders aanreiken: dat is het opzet van de Vlaamse Week tegen Pesten die traditioneel in de week voor de Krokusvakantie plaatsvindt en vandaag begint.

Ketnet steunt dit initiatief met de Move tegen Pesten. De slagzin van de Move tegen Pesten is "Samen Tegen Iemand Pesten" of STIP it! Op ketnet.be kunnen kinderen een Manipest ondertekenen. Daarbij beloven ze 4 afspraken over pesten na te leven.

Dit zijn de afspraken waarmee kinderen zich akkoord moeten verklaren:

  1. Ik vind pesten niet oké en ik zal er nooit aan meedoen.
  2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij.
  4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die wordt gepest.

Iedereen die dit ondertekent, mag 4 stippen op haar of zijn hand zetten.

Wil je werk maken van een positief klas- en schoolklimaat en actie ondernemen tegen pesten? Neem dan eens een kijkje in het aanbod van docAtlas. De educatieve materialen en achtergrondinformatie over dit thema helpen je om het hele jaar door het welbevinden van de leerlingen te bevorderen. Kijk eens in de catalogus, op pinterest of ontleen onze antipestkoffer of welbevinden-op-school koffer. Ook op onze facebookpagina zetten we het thema extra in de kijker.

 

 

Pop Up Europa in Turnhout

publish date
31.01.2018

Europa komt naar de klas in Turnhout! In april staat de stad Turnhout in het teken van Europa met tal van gratis activiteiten voor scholen.

popup Europa

Leerkrachten secundair onderwijs kunnen zich inschrijven voor een vorming op 25 april in docAtlas Turnhout. Hier kom je te weten hoe je de EU het beste op een begrijpelijke en toffe manier aan de leerlingen kan uitleggen.

Laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs uit Turnhout kunnen op 24 april een Snelcursus EU bijwonen in Campus Blairon waarbij ze hun kennis over de EU opfrissen en aanvullen. Daarnaast staan er twee voorstellingen van Lucas De Man op het programma in het cultuurhuis de Warande op 2 mei. De voorstelling daagt je uit na te denken over de toekomst van Europa. Er is een voorstelling het Nederlands met een Tolk Vlaams Gebarentaal en Engelstalige voorstelling. 

Benieuwd naar de resultaten van het ‘Addiction Prevention in Schools-project’? Woon dan de infosessie op 26 april bij in Campus Blairon. Pedagoog Pedro de Bruyckere verzorgt een keynote speech met het thema: ‘Opvoeden in tijden van sociale media`. Kom op deze dag ook meer te weten over het starten van een Europees project en de aanvraag van subsidies. Voor wie? Medewerkers in de sectoren onderwijs, welzijn en preventie die meer willen weten over internationalisering en Europese subsidies. 

Kijk op www.popupeuropa.be voor het programma en schrijf je snel in voor één van deze gratis activiteiten! Pop up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen in samenwerking met Stad Turnhout en docAtlas Turnhout.

Europa Direct heeft ook lesmateriaal voor het basis- en secundair onderwijs. Dit kun je gratis online bestellen en daarna ophalen in docAtlas Turnhout. 

Youca

publish date
19.10.2017

Ook bij docAtlas hebben we twee ondernemende studenten toerisme die ons vandaag een handje helpen voor de Youca action day. Nataly en Ekaterine doen dat goed hier! 

 

Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongerengaan gaan aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze daarmee verdienen steunt een jongerenproject van Trias ngo in El Salvador en 7 projecten in België.

 

 

YOUCA

Aan de slag met kamishibai

publish date
02.10.2017
Aan de slag met kamishibai

Tien jaar geleden leerde Inge de kamishibai kennen. Een decennium ervaring heeft ze gebundeld in Aan de slag met kamishibai. Het boek is een uitnodiging om de kamishibai in elke klas, van kinderopvang tot volwassenenonderwijs, een vaste plaats te geven. 
Een vertelling of voorleesmoment met de kamishibai is magisch en werkt verbindend. Op alle onderwijsniveaus kan het een aanzet zijn tot zoveel mooie verwerkingsactiviteiten. In deze hectische tijden van digitalisering werkt een vertelling met de kamishibai erg onthaastend! Vertel je leerlingen of cursisten dat het langzaam verschuiven van de vertelplaten eigenlijk een beetje swipen is...

Het boek bestaat uit twee delen: het eerste deel schetst de oorsprong van kamishibai en hoe je aan de slag gaat met deze werkvorm. Je leest hoe alles staat en valt met een goede verhaalkeuze en voorbereiding. Voor wie nog nooit met de kamishibai heeft gewerkt, bieden foto’s als stappenplan een houvast. Je krijgt tips over hoe je kan vertellen en aan welke vaardigheden je kan werken.


Het tweede deel geeft concrete suggesties om vijftien verhalen te vertellen aan verschillende doelgroepen. Met elk van deze verhalen heeft Inge zelf mooie ervaringen gehad. De suggesties zijn slechts enkele invalshoeken die vertellers, leerkrachten, verzorgers en jeugdwerkers willen aanzetten om zelf nog meer mogelijkheden te vinden, om samen met de leerlingen of cursisten te genieten en tot verhaalverdieping te komen.
 Zo is er het prachtige verhaal Het land van de grote woordfabriek (Agnès De Lestrade & Valeria Docampo) waarmee je zeker ook met volwassenen aan de slag kan gaan. Beeld je maar eens in hoe het moet zijn om in een land te leven waar slechts één taal gesproken wordt, een machtige taal die bovendien handenvol geld kost om ze überhaupt te kunnen spreken! Of neem nu Feest! (Brigitte Minne & An Candaele); een universeel thema waaraan zoveel verschillende invullingen gegeven kunnen worden. Een verhaal waarbij niemand onbewogen blijft.

Inge Umans
Aan de slag met Kamishibai
Uitgeverij De Eenhoorn
ISBN 978-94-6291-238-0
docAtlas Antwerpen: TAAL 6.1 aand

Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor de vorming over kamishibai in docAtlas Antwerpen of Turnhout:


 

 

 

Geprobeerd?!

publish date
26.06.2017

Was een bepaald spel perfect inzetbaar in een grote groep? Gebruikte je een materiaal dat echt aansloeg bij de leerlingen of cursisten? Of las je een interessant boek uit docAtlas? Laat het ons en je collega leerkrachten weten via Pinterest! Hieronder vind je een korte handleiding. Simpel maar effectief!

 

 

 

Ga naar onze pinterestpagina en selecteer het bord met nieuwe aanwinsten. Heb je één van deze materialen gebruikt, klik dan op het materiaal en klik bovenaan op “Geprobeerd!”.

 

 

 

 

 

Nu kan je je commentaar ingeven in het vakje ‘hoe ging het?’. Voeg ook gerust een foto van het materiaal in actie toe!

Selectie Vluchtelingenbeleid in België en Europa

publish date
11.06.2017

Op 20 juni is het Internationale Dag van de Vluchteling. Vredescentrum vzw organiseert hierrond op 25 juni de lezing "De uitvinding van de vluchteling. Crisis en beleid in de twintigste eeuw" door prof. Frank Caestecker (UGent)

Bij docAtlas bleven we niet achter en doken we in onze collectie. Wil je je inlezen over het onderwerp? Vind onze aanraders in onderstaande selectielijst.

Meer informatie over de lezing en hoe je kan inschrijven, vind je hier.

Onthaalkoffers anderstalige nieuwkomers

publish date
18.01.2017

De verhoogde instroom van vluchtelingen van de voorbije jaren laat zich ondertussen ook zeker voelen in het onderwijs. Het aantal anderstalige nieuwkomers in het onderwijs neemt toe en stelt leerkrachten voor de uitdaging om deze leerlingen te verwelkomen en optimaal te begeleiden op school. DocAtlas en de dienst flankerend onderwijsbeleid sloegen daarom de handen in mekaar om leerkrachten hierin bij te staan met behulp van concreet en praktijkgericht lesmateriaal.

Ter ondersteuning werden er koffers ontwikkeld voor respectievelijk het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Het resultaat zal vanaf eind januari ontleenbaar zijn: drie koffers op wieltjes om concreet aan de slag te gaan met anderstalige nieuwkomers.

In de koffers zit materiaal waarmee de leerkracht aan de slag kan om de taal en het welbevinden van anderstalige nieuwkomers te stimuleren en bevorderen. Klik onderaan op de verschillende koffers om alvast een korte beschrijving van de inhoud terug te vinden. De materialen in de koffer zijn ook individueel ontleenbaar in de bibliotheek

Heb je interesse om een koffer te ontlenen? De koffers zullen in docAtlas Antwerpen uitleenbaar zijn vanaf dinsdag 24 januari. In docAtlas Turnhout zijn de koffers beschikbaar vanaf dinsdag 31 januari.

 

IBBY Vlaanderen

publish date
13.01.2017

IBBY Vlaanderen vormt een netwerk van professionelen in het jeugdliteratuurveld – leesbevorderaars, auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers, boekhandelaren, bibliotheekmedewerkers, academici en natuurlijk ook leerkrachten. De Vlaamse tak van IBBY is structureel ingebed in de werking van Iedereen Leest. Het IBBY-kabinet, gekozen op basis van vakexpertise en verbondenheid met de thema’s waarrond IBBY werkt, heeft een adviserende en ondersteunende functie.

IBBY Vlaanderen maakt deel uit van het internationaal IBBY-netwerk, dat IBBY-afdelingen heeft in 76 landen. IBBY heeft een internationaal secretariaat in Zwitserland, en wordt geleid door een Vlaamse president, Wally De Doncker. De organisatie combineert leesbevordering en sociaal engagement en promoot zo een internationale verstandhouding via kinder- en jeugdboeken strevend naar toegang tot kwalitatieve boeken voor kinderen over de hele wereld.

Op internationaal niveau is IBBY het jeugdliteratuurnetwerk bij uitstek: organisator van de Hans Christian Andersen Award, een belangrijke jeugdliteratuurprijs; uitgever van Bookbird, het enige echt internationale tijdschrift over jeugdliteratuur; gesprekspartner van die andere belangrijke jeugdliteratuurprijs, de Astrid Lindgren Memorial Award. De nationale IBBY-afdelingen zijn voor elkaar en voor andere internationale organisaties de aanspreekpunten voor advies, kennisdeling en ervaringsuitwisseling, en voor nominaties voor internationale prijzen, tentoonstellingen en wedstrijden.

Al ligt het grootste deel van de Iedereen Leest-werking helemaal in lijn van de streefdoelen van IBBY, toch dragen enkele specifieke activiteiten uitdrukkelijk de IBBY-stempel. Zo was er de voorbije jaren het O Mundo project (www.omundo.be), dat de mooiste prentenboeken uit de hele wereld binnenbrengt in klassen en bibliotheken. Het spreekt vanzelf dat het onderwijs een belangrijke schakel is om de IBBY-doelstellingen in praktijk te zetten.

Vriend worden van IBBY-Vlaanderen is gratis via deze link. Vrienden krijgen regelmatige updates over de IBBY-werking en worden uitgenodigd voor evenementen. Via de facebookpagina IBBY-Vlaanderen blijft u op de hoogte over IBBY in het binnen- en buitenland.

In het laatste nummer van META staat een interview met Wally De Doncker, president van IBBY.

Volg IBBY op facebook!

Studiedag lezen, lastig én leuk

publish date
23.11.2016

DocAtlas was op 21 november aanwezig op de studiedag "Lezen, lastig en leuk". Op deze studiedag rond leesplezier en leesmoeilijkheden bij jongeren en kinderen stelden we een greep uit ons boekenaanbod voor het lager onderwijs voor.

Hier vind je de powerpoint en de keuzelijsten voor lager en secundair onderwijs.

Wie met de boeken aan de slag gaat en graag ervaringen wil uitwisselen: dat kan in de facebookgroep Leeskracht!

Ondersteuning onderwijs vluchtelingen

publish date
17.05.2016

Hoe vang je vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers op in je school? DocAtlas maakte een selectie van online beschikbare draaiboeken en informatie.

Je kunt dit document hieronder downloaden.

Volgende van de detaillijst