Selectielijsten

Thematische Selectielijsten

Selectielijst Inclusief Onderwijs

Op 12 maart 2014 werd het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement, een decreet dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften recht geeft op inschrijving in een gewone school en op redelijke aanpassing.

 

Hieronder vind je een uitgebreidere selectielijst rond het thema Inclusief Onderwijs volgens schoolniveau.

Selectielijst Start-Wijs

Start-Wijs is een netwerk waar alle Antwerpse onderwijsnetten (Stedelijk onderwijs, GO!, katholiek onderwijs), de lerarenopleidingen (AP, KdG en UA), Onderwijstalent en Onderwijsnetwerk Antwerpen hun expertise bundelen rond aanvangsbegeleiding. De slagzin 'Samen sterk starten in onderwijs' geeft weer dat dit netwerk inzet op coaching, begeleiding en verdere ontwikkeling van startende leerkrachten.

Op 6 februari 2019 organiseerden ze een inspiratiedag voor startende leerkrachten in Antwerpen. Wij maakten een selectielijst voor alle deelnemers. Hierin vind je interessante materialen over energizers tot yoga en filosoferen tot klasklimaat. 

Synthese Koffieklets talentgerichte job- en studiekeuze

Op woensdag 13 maart vond de eerste koffieklets@docAtlas gericht op het secundair onderwijs plaats. Deze laagdrempelige uitwisselactiviteit wil leerkrachten en spelers in en om het onderwijsveld met elkaar in contact brengen om kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. uit te wisselen. Het thema van de uitwisseling was talentgerichte job- en studiekeuze. Aan het gesprek namen ook inspiratoren deel met relevante expertise. In dit overzicht vind je alle materialen die we voor de verschillende deelsessies hadden uitgezocht: (van lager naar) secundair onderwijs, van secundair naar de arbeidsmarkt en hoger onderwijs, schooluitval, executieve functies en studievaardigheden.

Selectielijsten eerste Anderstalige Nieuwkomer in de klas

Deze materiaalselecties zijn een proevertje van ons aanbod voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs die (voor het eerst) een anderstalige nieuwkomer in de klas hebben.

 

Selectielijst Brede school

Een brede school is de term die gebruikt wordt voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren en sectoren uit de samenleving, waaronder minstens één of meerdere scholen. Het doel van dit samenwerkingsverband is het bieden van optimale kansen aan álle kinderen en jongeren uit de samenleving. Deze lijst bevat een selectie met achtergrondliteratuur, praktijkvoorbeelden en handvaten rond dit thema.

Selectielijst Zorgzaam & uitdagend: inspelen op het potentieel van élke leerling!

(Hoog)begaafde kinderen worden soms beschouwd als getalenteerde leerlingen die zelf hun weg wel vinden binnen het onderwijs. Onderzoek en ervaring wijst echter uit dat ook deze leerlingen specifieke noden hebben, zowel op vlak van didactiek als zorg. Vaak treden specifieke sociaal-emotionele problemen op zoals faalangst of een sociaal onveilig gevoel. Of leerlingen gaan onderpresteren, of missen motivering om te leren. In deze selectielijst vind je achtergrondliteratuur en leermiddelen om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen zowel zorgzaam als uitdagend te organiseren, rond thema's zoals faalangst, mindset, executieve functies, motivatie, talenten, onderpresteren, en differentiëren.  

Selectielijst digitaal dossier 'Omgaan met diversiteit'

Deze selectielijst hoort bij het digitaal dossier 'Omgaan met diversiteit'

Werken aan diversiteit in het onderwijs is veelomvattend. Het houdt in dat er voor alle lerenden gelijke kansen worden gecreëerd zodat leerlingen, ongeacht hun sociale klasse, gender, etnische afkomst, geestelijke en lichamelijke vermogens, voldoende leerkansen krijgen om sleutelcompetenties te verwerven. Onderwijs heeft ook een belangrijke opdracht op het gebied van burgerschaps- en persoonsvorming. 

Selectielijst digitaal dossier 'Executieve functies'

In deze selectielijst vind je het aanbod rond executieve functies in de collectie van docAtlas. Van achtergrondliteratuur en praktische handreikingen, tot concrete leermiddelen voor het kleuter- en lager onderwijs.

#eenjaarlangtegenpesten

Van 14 tot 21 februari 2020 vindt opnieuw de Vlaamse week tegen Pesten plaats. Ging jij al aan de slag rond het thema in je groep? Het is namelijk nooit te laat. Het Vlaamse Netwerk Kies kleur tegen pesten zet dan ook in op #eenjaarlangtegenpesten, met elke maand andere tips om gevarieerd rond het thema pesten aan de slag te gaan. Ga aan de slag met materiaal uit docAtlas rond het thema van februari: WIJ MAKEN HET PLEZANT ONLINE! Of dat van maart, april, mei, …

Je vindt inspiratie op ons Pinterestbord of in onze selectielijst.

Selectielijst Racisme en (de)kolonisatie

De thema’s racisme, discriminatie, etnisch profileren, dekolonisatie zijn brandend actueel. Voor wie zich verder wil verdiepen in deze thema’s of inspiratie zoekt voor het uitwerken van lessen, maakten we een selectie uit onze uitgebreide collectie. 

Feedback

 
Indien je hierboven 'andere' selecteerde, vul dan hier de sector aan waarin je werkzaam bent.
*
Geef hier aan waarom je de lijst hebt gedownload en hoe je die wenst te gebruiken.