Selectielijsten

Thematische Selectielijsten

Selectielijst Inclusief Onderwijs

Op 12 maart 2014 werd het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement, een decreet dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften recht geeft op inschrijving in een gewone school en op redelijke aanpassing.

 

Hieronder vind je een uitgebreidere selectielijst rond het thema Inclusief Onderwijs volgens schoolniveau.

Selectielijst Start-Wijs

Start-Wijs is een netwerk waar alle Antwerpse onderwijsnetten (Stedelijk onderwijs, GO!, katholiek onderwijs), de lerarenopleidingen (AP, KdG en UA), Onderwijstalent en Onderwijsnetwerk Antwerpen hun expertise bundelen rond aanvangsbegeleiding. De slagzin 'Samen sterk starten in onderwijs' geeft weer dat dit netwerk inzet op coaching, begeleiding en verdere ontwikkeling van startende leerkrachten.

Op 6 februari 2019 organiseerden ze een inspiratiedag voor startende leerkrachten in Antwerpen. Wij maakten een selectielijst voor alle deelnemers. Hierin vind je interessante materialen over energizers tot yoga en filosoferen tot klasklimaat. 

Synthese Koffieklets talentgerichte job- en studiekeuze

Op woensdag 13 maart vond de eerste koffieklets@docAtlas gericht op het secundair onderwijs plaats. Deze laagdrempelige uitwisselactiviteit wil leerkrachten en spelers in en om het onderwijsveld met elkaar in contact brengen om kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. uit te wisselen. Het thema van de uitwisseling was talentgerichte job- en studiekeuze. Aan het gesprek namen ook inspiratoren deel met relevante expertise. In dit overzicht vind je alle materialen die we voor de verschillende deelsessies hadden uitgezocht: (van lager naar) secundair onderwijs, van secundair naar de arbeidsmarkt en hoger onderwijs, schooluitval, executieve functies en studievaardigheden.

Selectielijsten eerste Anderstalige Nieuwkomer in de klas

Deze materiaalselecties zijn een proevertje van ons aanbod voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs die (voor het eerst) een anderstalige nieuwkomer in de klas hebben.

 

Feedback

 
Indien je hierboven 'andere' selecteerde, vul dan hier de sector aan waarin je werkzaam bent.
*
Geef hier aan waarom je de lijst hebt gedownload en hoe je die wenst te gebruiken.