Van Start met Nieuwe Autoriteit op school

*
*
*
*
 
*

Graag vooraf een casus doormailen naar mg@themindacademy.be. Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn die telkens terug escaleert of waarin u het gevoel had geen grip te krijgen op de situatie. 

*

Betaling:

Deze vorming kost 25 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.

Annulatieprocedure:

Aanvrager:
De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

docAtlas:
In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.

Privacy

Alle gegevens die u persoonlijk, via de webformulieren of via verdere communicatie over uw vraag, aanvraag of inschrijving doorgeeft, worden door docAtlas verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy (verordening (EU) 2016/679). Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor: het organiseren en administratief afronden van de vraag, activiteit en/of ontlening en het jaarlijks geanonimiseerd kunnen rapporteren over onze dienstverlening. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door en gebruiken de gegevens die u hier ingeeft niet voor marketingdoeleinden. U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen. Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de disclaimer op deze website waar u ons privacybeleid kan terug vinden of onze functionaris gegevensbescherming: DPODESE@provincieantwerpen.be.