Voorwaarden vorming

Algemene voorwaarden

Per vormingssessie wordt een vergoeding van 380 euro aangerekend.

Koffie, thee en water voor de groep zijn daarin inbegrepen. Na elke sessie wordt een factuur naar de school/aanvragende instelling gestuurd. Betalingen dienen te gebeuren binnen de maand na factuurdatum via overschrijving.  

Aantal deelnemers: max.  20

In het gebouw geldt een volledig rookverbod.

De vorming gaat slechts door na officiële bevestiging.

Bij een vorming op verplaatsing, wordt er 0,50€/km als verplaatsingsvergoeding aangerekend.

De aanvraag voor de leeractiviteit moet minstens een maand voor de gewenste datum digitaal worden ingediend via dit formulier. 'Ad hoc' aanvragen kunnen wel maar het is niet zeker dat gewenste datum kan aangeboden worden.

Annuleringsvoorwaarden

Aanvragende organisatie of school: De aanvrager kan een sessie tot 14 dagen vóór de uitvoeringsdatum kosteloos annuleren. Bij belangrijke wijzigingen wordt u vriendelijk verzocht docAtlas zo snel mogelijk te verwittigen.

docAtlas: Bij overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de aanvrager zo snel mogelijk. In dat geval zoekt docAtlas samen met u naar een alternatief. Op de geplande dagen kan bv. een voorstelling en rondleiding in het documentatiecentrum aangeboden worden. Uiteraard kan ook een nieuwe datum voor de aangevraagde vorming afgesproken worden.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het eigen materiaal.

DocAtlas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deelnemers of aan goederen van deelnemers en van diefstallen tijdens de activiteiten.

Schade wordt binnen de 24u gerapporteerd aan de balieverantwoordelijken.

Privacy

Alle gegevens die u persoonlijk, via de webformulieren of via verdere communicatie over uw vraag, aanvraag of inschrijving doorgeeft, worden door docAtlas verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy (verordening (EU) 2016/679). Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor: het organiseren en administratief afronden van de vraag, activiteit en/of ontlening en het jaarlijks geanonimiseerd kunnen rapporteren over onze dienstverlening. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door en gebruiken de gegevens die u hier ingeeft niet voor marketingdoeleinden. U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen. Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de disclaimer op deze website waar u ons privacybeleid kan terug vinden of onze functionaris gegevensbescherming: DPODESE@provincieantwerpen.be.