Voorwaarden welkom

Algemene voorwaarden

Deze formule van onze dienstverlening kost  15 € per sessie (uitgebreide selectie pedagogische materialen voor uw thema; advies van de documentalist en klaarzetten zaal). Koffie, thee en water kan aangevraagd worden aan een redelijke extra vergoeding. De kosten worden achteraf aan school/organisatie/etc. gefactureerd.

In het gebouw geldt een volledig rookverbod.

De gebruiker kan slechts beschikken over het lokaal na bevestiging door docAtlas. Een groep kan de leerzaal maximaal 1 dagdeel per dag reserveren.

Wanneer vastgesteld wordt dat de gebruiker valse gegevens doorgeeft inzake het zaalgebruik (soort activiteit, identiteit gebruiker, programma,…) wordt de reservatie geannuleerd.

De aanvraag voor de leeractiviteit moet minstens twee weken voor de gewenste datum digitaal worden ingediend via dit formulier. Aanvragen worden goedgekeurd naargelang de beschikbaarheid van het vormingslokaal en de begeleidende medewerker. 'Ad hoc' aanvragen kunnen wel maar het is niet zeker dat gewenste datum kan aangeboden worden.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het eigen materiaal.

DocAtlas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deelnemers of aan goederen van deelnemers en van diefstallen tijdens de activiteiten.

Schade wordt binnen de 24u gerapporteerd aan de balieverantwoordelijken.

Annuleringsvoorwaarden

Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor de activiteit plaatsvindt.

Privacy

Alle gegevens die u persoonlijk, via de webformulieren of via verdere communicatie over uw vraag, aanvraag of inschrijving doorgeeft, worden door docAtlas verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy (verordening (EU) 2016/679). Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor: het organiseren en administratief afronden van de vraag, activiteit en/of ontlening en het jaarlijks geanonimiseerd kunnen rapporteren over onze dienstverlening. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door en gebruiken de gegevens die u hier ingeeft niet voor marketingdoeleinden. U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen. Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de disclaimer op deze website waar u ons privacybeleid kan terug vinden of onze functionaris gegevensbescherming: DPODESE@provincieantwerpen.be.