Publicaties

Inspiratiebrochure voor paard en landschap

 

Met het PDPO project ‘Paard en Landschap’ willen wij,  Hooibeekhoeve samen met de Antwerpse regionale landschappen paardenhouders inspireren en adviseren om weiden, gebouwen en infrastructuur optimaal te integreren in het landschap. Dit verhoogt niet alleen de natuurwaarde, maar heeft ook een positief effect op het welzijn van het paard en de aantrekkelijkheid van onze leefomgeving.

Veel paardeneigenaren genieten van het buitenleven en willen best investeren in een aantrekkelijkere leefomgeving. Ze hebben dus voor een belangrijk deel de teugels zelf in handen. Vaak gaan relatief eenvoudige ingrepen gepaard met een mooi resultaat. Waar het paardenhouders echter aan ontbreekt, is kennis. Hoog tijd dus om paardenhouders te betrekken als belangrijke partner om mee te bouwen aan een mooier landschap. In deze informatiebrocure en beheerfiches geven we praktische tips en extra uitleg voor paardenhouders hoe zij hun infrastructuur en weiden landschappelijk en paardenvriendelijk kunnen inrichten en beheren.

Logo's PDPO

Mooi Glaslandschap

 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met Praktijkcentrum voor de Groententeelt, Proefcentrum Hoogstraten; Boerenbond, dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid en ’t Grom. Het project ‘Mooi glaslandschap’ wil het typisch glaslandschap in de 3 glastuinbouwregio’s in onze provincie versterken door agrarische reconversie, landschapsintegratie en draagvlakverbreding.

Als je jouw land- of tuinbouwbedrijf in een groen jasje wil steken, ben je bij onze landschapsarchitect aan het juiste adres. Ze helpt zowel land- als tuinbouwers bij de integratie van hun bedrijf op maat van het landschap en rekening houdend met de bedrijfsvoering. Omdat de landschappelijke integratie van glastuinbouwbedrijven een aparte aanpak vraagt, werd hier in het project Mooi Glaslandschap extra aandacht aan besteed door een flyer te maken specifiek voor serres en alle bijhorende infrastructuren.

Serres worden immers zo gebouwd om zoveel mogelijk gebruik te maken van invallend licht. Schaduw of bladval kunnen soms een bedreiging zijn voor de bedrijfsvoering. Door een juiste en doordachte keuze van beplanting kan dit vermeden worden. Hierbij is het belangrijk dat de keuze van beplanting op maat van het bedrijf wordt bedacht, past in het omliggende landschap en dat er rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering. Naast deze uitgangspunten krijgt ook het functionele aspect van een beplantingsplan meer aandacht door elementen af te stemmen op de maatregelen die telers in kader van IPM (Integrated Pest Management) dienen te nemen en ook door af te stemmen met de kansen voor beheerovereenkomsten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en aandachtspunten bij de integratie van glastuinbouwbedrijven, bekijk dan zeker onze flyer.

 

Logo's PDPO