Vraag een erfbeplantingsplan aan

voorbeeld erfbeplanting

Voor advies en plannen kan je terecht bij de landschapsarchitect van de provincie Antwerpen, zonder kosten of verplichtingen. Samen met jou maakt hij een erfbeplantings- of landschapsintegratieplan op maat van je bedrijf en passend in het landschap. Op die manier word je actief betrokken bij het behoud van het landschap en de natuurwaarden in het buitengebied.

Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige beplanting, het omliggende landschap, eisen en wensen van je medebewoners, mogelijkheden en beperkingen van de bedrijfssite, maar bovenal met je bedrijfsvoering en de sectorgebonden aspecten.

Ook in het kader van vergunningsaanvragen is het aangewezen om een landschapsintegratieplan bij je dossier te voegen dat rekening houdt met de bedrijfsspecifieke kenmerken en met de karakteristieken van het landschap. Dit is voor de adviesverlenende instantie gemakkelijk om te gebruiken als controle en voor de land- en tuinbouwer een extra motivatie. Vraag ernaar bij je advies-, studie- of architectenbureau.

Stel je kandidaat

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

*
*
*
*
*
*

 

BEDRIJFSGEGEVENS

*
*
*
*
 
Staat jouw sector niet tussen bovenstaande opsomming? Vul dit veld dan in!

 

KENMERKEN LANDSCHAPSINTEGRATIEPLAN

*
 
 

 

EXTRA

Door dit inschrijvingsformulier in te vullen, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen. Je contactgegevens worden enkel gebruikt bij de verdere behandeling van jouw vraag en worden niet gedeeld met derden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je o.a. het recht om je gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen. Wens je inzage in je gegevens, wens je deze te verbeteren of te wissen, dan kun je een aanvraag doen via onze website. Daar vind je ook meer informatie over ons privacybeleid.