Vraag een erfbeplantingsplan aan

voorbeeld erfbeplanting

Voor advies en plannen kan je terecht bij de landschapsarchitect van de Hooibeekhoeve, zonder kosten of verplichtingen. Samen met jou maakt ze een erfbeplantings- of landschapsintegratieplan op maat van je bedrijf en passend in het landschap. Op die manier word je actief betrokken bij het behoud van het landschap en de natuurwaarden in het buitengebied.

Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige beplanting, het omliggende landschap, eisen en wensen van je medebewoners, mogelijkheden en beperkingen van de bedrijfssite, maar bovenal met je bedrijfsvoering en de sectorgebonden aspecten.

Ook in het kader van vergunningsaanvragen is het aangewezen om een landschapsintegratieplan bij je dossier te voegen dat rekening houdt met de bedrijfsspecifieke kenmerken en met de karakteristieken van het landschap. Dit is voor de adviesverlenende instantie gemakkelijk om te gebruiken als controle en voor de land- en tuinbouwer een extra motivatie. Vraag ernaar bij je advies-, studie- of architectenbureau.

Stel je kandidaat

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

*
*
*
*
*
*

 

BEDRIJFSGEGEVENS

*
*
*
*

 

KENMERKEN LANDSCHAPSINTEGRATIEPLAN

*
 
 

 

EXTRA