Groeninventaris

Een nuttig overzicht van het openbaar groen

Veel gemeenten hebben een uitgebreid netwerk van openbaar groen: straatbeplantingen, pleintjes, parkjes, …. Meestal staat de gemeente in voor het beheer van dit groen. Maar hoe hou je dat overzichtelijk? Het geoloket groeninventaris geeft een overzicht van al dit openbaar groen en biedt sinds kort de mogelijkheid om hier een beheerluik aan te koppelen.

‘Weten wat waar groeit’ is de basis voor het uitbouwen van het groenbeleid binnen een gemeente maar ook voor het bijsturen van het gebruikte groenassortiment en het herbekijken van beheerkeuzes. Ook voor de opmaak van een groenvisie of een groenbeheerplan is een groeninventaris onontbeerlijk.

 

Een groeninventaris voor jouw gemeente?

Een groeninventaris biedt heel wat mogelijkheden om het groenbeheer in de gemeente in kaart te brengen. Je kan op soortniveau per groentype inventariseren (grassen, kruidachtigen, heesters, bomen…). Je kan ook ‘niet groene elementen’ zoals straatmeubilair, verhardingen, waterelementen,… in de inventaris mee opnemen.  

Naast het opnemen van de standaard inventarisatiegegevens werd er ook een beheerluik uitgewerkt waar je beheerschema’s kan koppelen aan de geïnventariseerde groenobjecten. Het gaat dan zowel om terugkerende beheerwerken (cyclisch beheer) als éénmalige opdrachten (ad hoc beheer). Op deze manier kan het uit te voeren groenbeheer in de gemeente in kaart worden gebracht.

Verder houdt het geoloket groeninventaris ook rekening met de mogelijkheid tot het opnemen van info rond beeldkwaliteit, ecologie en erfgoed van het groenpatrimonium.

Straatbomen nemen tot 80% in van het openbaar groen in een gemeente

Het meest uitgebreide luik in de groeninventaris gaat over bomen. Straatbomen nemen over het algemeen het grootste aandeel in van het openbaar groen (tot 80 %).

In de groeninventaris wordt voor iedere geïnventariseerde boom de ‘Uniforme methode voor de waardebepaling van bomen’ berekend volgens het Standaardbestek 250. Sinds 2020 worden ook de meerwaardefactoren inzake ‘ecologie’ en ‘erfgoed’ mee opgenomen.

Sinds 2014 maakt de stad Hoogstraten gebruik van het geoloket groeninventaris. Door deze tool weet de stad wat waar groeit en kan men het uit te voeren beheer beter inschatten. Enkele cijfers voor de stad in een notendop:

 • 14 271 bomen
 • 31 788 lopende meter hagen (meer dan 31 km!)
 • 41 300 m² heesterbeplantingen
 • 5 602  m² vaste planten
 • 9 976 m² grasvegetaties (excl. bermen)

De mogelijkheden van het geoloket

 • Beveiligd inloggen
 • Overzicht van het gemeentelijk groen: in kaart en gelinkt aan beschrijving van het groen via formulieren
 • Editeren van groen patrimonium
 • Uitgebreide rapportering (PDF en Excel)
 • Eigen zoekopdrachten uitvoeren (analyse)
 • Exporteren van data, tabellen en shapefiles (voor gebruik in eigen GIS-systeem)
 • Rapporten en kaarten afdrukken
 • Foto’s en bijlagen toevoegen
 • Mobiel gebruik

Heb je vragen over of interesse in het geoloket groeninventaris? Neem contact op met Barbara Tack:

Inventarisatie openbaar groen voor jouw gemeente

Groeninventaris te Herentals
Opmaak groeninventaris te Herentals

De gemeente kan zelf van start gaan met de internetapplicatie-groeninventaris.

Ook kan het Team Studie, Natuur en Landschap, een inventarisatie in opdracht van de gemeente uitvoeren.

In samenspraak met de gemeente wordt een 'plan op maat' gemaakt afhankelijk van het soort groen en de gewenste detaillering van de inventarisatie.