Boommarter

Boommarter - Provinciale Prioritaire Soort
Boommarter

Het typebeeld van de Boommarter is dat van een hoog in de boomkruinen, overdag op eekhoorns jagende marter, die als een snelle wind over en door de fijne takken wervelt en daarbij het dode hout naar beneden doet vallen. Tot zoiets is alleen een Boommarter in staat.

 

 

De zeldzame Boommarter Martes Martes kan verward worden met de minder geliefde Steenmarter. Hoewel de Boommarter zeldzaam en eerder schuw is en in grotere bossen verblijft, kan ook deze soort in tuinen én in huizen voorkomen, net zoals de Steenmarter.

Het meest opvallende verschil tussen beide soorten is de bef, die meestal feller wit en gevorkt qua vorm is bij de Steenmarter, en geel of oranje en onregelmatiger qua vorm bij de Boommarter. Dit onderscheid gaat echter niet in alle gevallen op.
De Steenmarter heeft wel steeds een bleke ondervacht en de Boommarter een donkere. Het algemene uitzicht van een Steenmarter is daardoor bleker.
De neuspunt van de Steenmarter is meestal vleeskleurig terwijl die bij de Boommarter meestal zwart is.

Boommarters zijn nog steeds zeldzaam in Vlaanderen, maar de laatste jaren wordt de soort, mede dankzij het toenemende gebruik van cameravallen, op meer en meer locaties aangetroffen (zie link naar waarnemingen.be > Soorten > Zoek soort> Boommarter> Kaarten)

Boommarter
Boommarter

In de amfibieëntunnels te Brasschaat werd de boommarter door de cameravallen op beeld vastgelegd tijdens stages in het voorjaar van 2018 en 2017. Hierbij werd onderzoek naar de effectiviteit van de tunnels uitgevoerd door UA studenten Michiel Cornelis en Lotte Gielis, die stage liepen bij de provinciale dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, waarbij ze in het kader van de masteropleiding biologie aan de Universiteit Antwerpen, de amfibieëntunnels onderzochten.

Dankzij het onderzoek is nu geweten dat zelfs boommarters (Martes martes) gebruik maken van amfibieëntunnels. Na de waarnemingen in maart 2017, werd op 10 april 2018 opnieuw een foto gemaakt met een cameraval van een boommarter in een tunnel in Brasschaat. Twee dagen later werd ook een filmpje gemaakt. Dit toont aan dat de boommarter geen angst heeft om tunnels te gebruiken. Dat is positief nieuws aangezien ze op deze manier veilig een weg kunnen kruisen en zo minder makkelijk verkeersslachtoffer kunnen worden.

Bekijk hier een cameravalopname van twee boommarters. Deze opname werd gemaakt op 15 maart 2017 in Brasschaat.