Gladde slang

Als provincie ondersteunen we in 2016 een zenderonderzoek naar de Gladde Slang. Via deze studie trachten onderzoekers meer info over de levenswijze van dit dier te verzamelen om zo het beheer te optimaliseren.

Start van onderzoek met gezenderde Gladde Slangen

Gladde Slang
Gladde Slang

De eerste Gladde Slangen werden gezenderd en daarmee is het zenderonderzoek naar de Gladde Slang gestart!  

Door de verborgen leefwijze blijft de Gladde Slang een moeilijk te bestuderen soort.
Een zenderonderzoek kan nieuwe inzichten brengen om in de toekomst deze Europees beschermde soort nog beter te beschermen.

De achteruitgang van de Gladde Slang is vermoedelijk vooral te wijten aan het verdwijnen en versnipperen van geschikte leefgebieden, zoals structuurrijke heidegebieden en open bossen. Via ons provinciaal beleid rond groene infrastructuur willen we opnieuw samenhangende netwerken creëren, en op die manier leefgebieden van soorten herstellen of terug verbeteren.

Zenderonderzoek

Gladde Slang
Gladde Slang

In 2016 voert het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide, ondersteund door de Provincie Antwerpen en in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen een onderzoek uit naar het leefgedrag van de Gladde Slang (Coronella austriaca) in het Belgische deel van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.
Dankzij de zenders kan men enkele slangen volgen en meer over hun gedrag leren.

Meer informatie en contactgegevens vind je op de projectpagina Gladde Slang op de website van het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

 

 

Op zoek naar de Gladde Slang

Bekijk hier het filmpje waarbij ATV mee op het terrein gaat op zoek naar de Gladde Slang.

Gladde Slang