Landschapsbeelden biodiversiteit

Natuur vanaf de voordeur

In de provincie Antwerpen vind je heel wat groene infrastructuur. Tot deze groene infrastructuur behoren natuurgebieden en landschapselementen zoals waterlopen, dreven, bermen, poelen, wildbruggen, natuurlijke tuinen, …

Je vindt deze groene infrastructuur overal: in de stad en op het platteland, in of nabij waterlopen en op het land, in een landschappelijk waardevol gebied, langs een drukke weg of op een industrieterrein.

Landschapsbeeld biodiversiteit: open landschap Noorderkempen
Landschapsbeeld biodiversiteit: open landschap Noorderkempen

Maatwerk voor een streek

Op veel plaatsen kan de groene infrastructuur verbeterd worden of dienen er meer groene elementen te komen. Het landschap in de provincie Antwerpen is echter heel divers. Hoe weet je welke elementen waar nodig zijn?

De ‘landschapsbeelden biodiversiteit’ vormen het kader waarbinnen we werken. Een landschapsbeeld biodiversiteit geeft aan welke groene infrastructuur nodig is in een bepaalde streek.

Klaar, actie!

Er zullen de komende tijd heel wat acties opgestart worden. Samenwerking wordt hierbij de sleutel tot succes! Iedereen kan namelijk op zijn eigen niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een groter netwerk van groene infrastructuur:

  • ecologisch beheer van bermen in een gemeente
  • vergroenen van een school- of bedrijventerrein
  • kiezen voor streekeigen bomen en struiken in openbaar groen
  • een tuin aantrekkelijk maken voor vlinders en bijen
  • houtkanten aanplanten als perceelsscheiding
  • verbinden van bossen via dreven of trage wegen
  • aanleggen van een golvende bosrand

 

Winst voor iedereen

Via de landschapsbeelden brengen we talrijke partners samen om de groene infrastructuur in een streek te verbeteren. Winst voor de natuur en voor ons, want groen heeft een positief effect op de gezondheid, vormt een plek waar omwonenden elkaar ontmoeten, trekt wandelaars en fietsers aan,… .