Beleidsondersteuning Water

Zo werken we voor bepaalde initiatieven zoals de stuwtjesprojecten ook nauw samen met de landbouwsector. Collega Maarten vertelt in dit filmpje over het stuwtjesproject aan de Aa in Kasterlee.

De provincies zijn daarnaast vertegenwoordigd in de overlegstructuren die opgericht zijn in het kader van het decreet Integraal Waterbeleid. De provincie Antwerpen zetelt in de bekkenstructuren van 4 bekkens (Nete, Dijle-Zenne, Maas en Benedenscheldebekken).

De Europese kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Daarvoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Die plannen bevatten onder meer de extra maatregelen die een lidstaat de komende jaren zal nemen om de toestand van het water te verbeteren.

Eind 2015 keurde de Vlaamse regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas met planperiode 2016-2021 goed. 

Voor meer info omtrent de planvorming, de structuren en de procedures in het kader van het decreet integraal waterbeleid kun je terecht op de website www.integraalwaterbeleid.be of bij onderstaande beleidsadviseurs. 

De beleidsadviseurs vormen samen met een juriste en een tweekoppig GIS-team de afdeling Beleid&Ondersteuning van de dienst Integraal Waterbeleid in de Provincie Antwerpen.

Afdeling Beleid & Ondersteuning
Medewerkers afdeling Beleid&Ondersteuning