Alternatieve watervoorzieningen

Effluentwater Aquafin

Aquafin biedt het effluent van haar rioolwaterzuiveringsstations aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Bedrijven kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om tankwagens te spoelen of machines te koelen. In lange droogteperiodes mogen landbouwers akkers en velden ermee bevloeien, maar enkel als noodoplossing. Informeer bij Aquafin of de toepassing van het effluentwater die jij op het oog hebt, toegelaten is. Zij controleren de kwaliteit van het gezuiverde water en kunnen je verder adviseren.

Hou er rekening mee dat je hiervoor een tijdelijk contract op maandbasis moet afsluiten. Aquafin biedt het effluentwater gratis aan, maar rekent een administratieve kost aan van 160 euro per maand. Een aanvraag voor een tijdelijke overeenkomst kun je hier terugvinden, net als de volledige gebruiksvoorwaarden en verbodsbepalingen.

Effluentwater Pidpa

Pidpa gebruikt water om haar waterzuiveringsinstallaties te spoelen. Dit water is echter nog perfect geschikt om gewassen mee te besproeien. Om landbouwers te helpen tijdens de droogte, stelt Pidpa dit water gratis ter beschikking in de waterproductiecentra (WPC's) van Balen, Essen, Grobbendonk, Herentals en Westerlo. Vooraf reserveren is verplicht.

Watercaptatiepunten De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv die de bevaarbare waterlopen beheert, werkt met vaste captatiepunten waar je water mag oppompen. Aangelanden van de waterloop mogen wel gewoon vanaf hun eigendom capteren. Je mag het water uit kanalen en rivieren niet zomaar gebruiken of capteren. Heb je minder dan 500 m³ per jaar nodig? Dan volstaat een melding aan De Vlaamse Waterweg. Kom je daar niet mee toe, dan moet je een vergunning aanvragen. Meer info en de juiste meldings- en aanvraagformulieren vind je hier.  

Effluentwater van bedrijven

Sommige bedrijven hebben door de aard van hun productieproces bruikbaar effluentwater als restproduct, zogenaamd 'grijs water'. Dit kunnen ze beschikbaar stellen onder hun eigen voorwaarden, na het verkrijgen van een grondstofverklaring. Bedrijven die grijs water aanbieden voegen we toe aan onderstaande kaart, voor zover we er weet van hebben.

Genereert jouw bedrijf bruikbaar effluentwater (grijs water) en wil je dat graag ter beschikking stellen? Neem contact op met ons via de contactgegevens in de marge en we voegen je graag toe aan onderstaande kaart.

Alternatieve watervoorzieningen in kaart

Op de kaart hieronder zie je alle (gekende) alternatieve watervoorzieningen in de provincie Antwerpen. In blauw staan de captatiepunten van De Vlaamse Waterweg. In roos zie je de RWZI's van Aquafin waar je effluentwater kunt halen en in oranje de WPC's van Pidpa.