Groenzone Het Leeg-Rietbeemden

Zicht op de Laarse Beek met de nieuwe brug en het aansluitend wandelpad

Groenzone in plaats van woonuitbreidingsgebied

De Brasschaatse wijk Het Leeg-Rietbeemden bevindt zich in de vallei van de Laarse Beek. Er waren plannen om aan de bestaande woonwijk bij te bouwen, maar deze woonuitbreidingsgebieden lagen voor een stuk in overstromingsgevoelig gebied. Na overleg tussen de betrokken partijen is de provincie Antwerpen erin geslaagd een zone van het Leeg-Rietbeemden langsheen de Laarse Beek vrij te laten van bebouwing.  

Wijkcomité zorgde voor wandelpad

In 2012 diende het wijkcomité Leeg-Rietbeemden een project in onder de naam 'Zoemende Rietbeemden' in het kader van Scheldehelden. Zo kregen ze van de Vlaamse Landmaatschappij subsidies toegekend voor de aanleg van een wandelpad. Dit vormde de aanleiding voor de provincie om met de gemeente Brasschaat en het wijkcomité rond de tafel te zitten en het project van het wijkcomité breder op te vatten. Samen beslisten ze om de onbebouwde percelen langs de Laarse Beek, die eigendom zijn van de gemeente, te benutten voor de realisatie van een groenzone.

Rik Röttger, gedeputeerde voor integraal waterbeleid, noemt het project typisch voor de provincie:

De Laarse Beek is één van de 850 onbevaarbare waterlopen die wij beheren. Als grootste waterloopbeheerder staan wij voor een integrale aanpak waarbij de diverse functies die een waterloop en zijn vallei vervullen, maximaal op elkaar worden afgestemd. 
Nieuwe picknicktafel op eilandje

Rusten, wandelen, fietsen en genieten in het groen

De groenzone werd opnieuw ingericht. Zo hebben we het bestaande parkje natuurlijker gemaakt, de ruimingswallen afgegraven en de vallei hersteld, een wandelpad aangelegd, recreatief parkmeubilair geplaatst zoals bankjes en picknicktafels en een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Laarse Beek gebouwd. 

De werken werden uitgevoerd in opdracht van de provincie Antwerpen op gronden van de gemeente Brasschaat. De gemeente en het wijkcomité engageren zich voor een duurzaam beheer van de nieuwe groenzone.