Cobra

De 'Cobra' kronkelt door het landschap

De Wouwendonkse Loop is een belangrijke waterloop voor de afwatering van Waarloos en Duffel. Deze beek, die in Kontich ook bekend is onder de naam Hessepoelbeek, zorgde in het verleden echter meermaals voor wateroverlast. De provincie Antwerpen streeft naar droge voeten voor al haar inwoners en is daarom voortdurend op zoek naar ruimte voor water waar het kan.

De 'Cobra' vanuit de lucht

Een unieke kans

In 2011 kocht Natuurpunt de vroegere site van het zuiveringsstation van de brouwerij Alken-Maes in Waarloos als uitbreiding op het natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm'. Het terrein grensde aan de Wouwendonkse Loop en Natuurpunt bood de provincie de mogelijkheid het te gebruiken voor de herinrichting van de naastgelegen beek. Omdat we daardoor de stroomafwaarts gelegen omgeving van de Beekboshoek en de Draakbosweg konden beschermen tegen wateroverlast, waren we meteen enthousiast. 

Een opvallend ontwerp

De beek had op deze plaats een groot verval, waardoor het water veel te snel naar de lagergelegen gebieden stroomde. De kleinste hindernis zorgt zo meteen voor overstromingen. Daarom wilden we de beek zoveel mogelijk laten meanderen zodat het water minder snel stroomt. Om een grotere diversiteit van fauna en flora te krijgen wisselden we bovendien steile oevers af met heel flauwe oevers, die bovendien kunnen overstromen bij hoge waterstand. Zo wordt het overtollige water tijdelijk vastgehouden. Om dichtslibben te voorkomen planden we aan het begin van de meander een zandvang. Aan het uiteinde wilden we dan weer graag een permanente poel voor amfibieën. De tekenaar ging aan de slag met al deze elementen en kwam terug met een opmerkelijk resultaat: er stond zo waar een cobra op het blad!

Kamsalamander
Kamsalamander

Een natuurgebied op komst

In samenwerking met Natuurpunt hebben we geprobeerd om bij de herinrichting vooral aandacht te hebben voor de ecologische meerwaarde. We hopen bijvoorbeeld met de amfibiepoel nieuwe kansen te geven aan de bedreigde Kamsalamander.

In 2012 had Natuurpunt reeds 2.400 bomen en struiken aangeplant op het terrein. Deze aanplant kreeg meteen de naam 'Hulstmansbos' mee. Nadat de zware grondwerken voor de heraanleg van de beek waren afgerond, werden in november 2014 nog eens 700 bomen en struiken geplant. Omdat het pas aangeplante bos in alle rust moet kunnen groeien en we ook de andere fauna en flora alle kansen willen geven, is het terrein nog niet opengesteld voor bezoekers. Over enkele jaren zal de natuur voldoende ontwikkeld zijn en komt er een wandelpad dat de 'Cobra' via de 'Oude Spoorwegberm' verbindt met het 'Hessepoelbos'. Af en toe organiseert Natuurpunt geleide wandelingen. Hou dus zeker hun website in het oog!