Overstromingsgebied De Raafkens

Vallei in de knel

De vallei van de Wullebeek is op veel plaatsen volgebouwd. Daardoor is natuurlijke overstromingsruimte verloren gegaan. Dat is ook het geval tussen de Halfstraat in Aartselaar en de Koekoekstraat in Schelle. De Wullebeek zorgde in het verleden dan ook regelmatig voor wateroverlast op de grens met Schelle en Aartselaar. Daarbij kwamen telkens een sportwinkel, een woonwijk en de Halfstraat onder water te staan.

Oplossing in de maak

Eigenlijk ligt de oplossing voor de hand. De verloren gegane ruimte voor water moet gecompenseerd worden. Maar dan moet die ruimte natuurlijk wel beschikbaar zijn. Gelukkig hebben we samen met het Agentschap voor Natuur en Bos de nodige gronden gevonden aan natuurgebied 'De Reukens'.

In 'De Raafkens' kunnen wel 7 olympische zwembaden aan water opgevangen worden

Ruimte voor water

Aan de Halfstraat in Aartselaar realiseren we een overstromingsgebied van 3,5 hectare. Daarvoor zullen we zo'n 22.680 kubieke meter grond uitgraven. Na uitvoering zal het gebied 17,5 miljoen liter water kunnen opvangen. Daarmee kun je 7 Olympische zwembaden vullen!

Aan de Halfstraat leggen we ook een inbuizing van de beek open. Die zorgde er mee voor dat het water soms over de rijweg liep. 

Ruimte voor natuur

Het overstromingsgebied 'De Raafkens' zal deel uitmaken van het natuurgebied 'De Reukens'. We voorzien in het gebied enkele amfibiepoelen in overleg met ANB. 

Handen in elkaar

Een goede samenwerking leidt tot succesverhalen. Voor de aanleg van het nieuwe overstromingsgebied stelde het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) een deel van de gronden ter beschikking. 'De Raafkens' zal ook deel uitmaken van het natuurgebied 'De Reukens' dat eigendom is van ANB. Daarom hebben we afgesproken dat ANB na de uitvoering het beheer van het overstromingsgebied grotendeels voor zijn rekening neemt. 

Aan de slag

Aannemer Van Raak start op 2 mei met de aanleg van overstromingsgebied 'De Raafkens'. De werken bestaan vooral uit afgravingen voor het overstromingsgebied en enkele amfibiepoelen. Daarnaast komt rond het gebied een dijk met daarop een dienstpad.

De vooropgestelde uitvoeringstermijn van de werken is 80 werkdagen.

Herwaarderen valleigebied

Als sinds 2005 investeert provincie Antwerpen in maatregelen om de vallei van de Wullebeek te herwaarderen. Meerdere ingrepen werden gedaan om wateroverlast terug te dringen. Overstromingsgebied 'De Raafkens' aan de Halfstraat is het sluitstuk van deze reeks maatregelen.